Stan powietrza dobry dobry #92d050 dobry #92d050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 dobry #92d050 bardzo dobry #00b050 dobry #92d050 dobry #92d050 #92d050 PM10 - 26,38 µg/m3 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2020-06-03 23:00 PM10 - 35µg/m3 Data pomiaru: 2020-06-03 23:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2020-06-04 00:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2020-06-03 23:00 PM10 - 38µg/m3 Data pomiaru: 2020-06-04 00:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2020-06-03 23:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2020-06-03 23:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2020-06-03 23:00
POLECAMY
POLECAMY