Stan powietrza Bardzo dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 0,176,80 PM10 - 17,25 µg/m3 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-21 18:00 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-21 18:00 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-21 18:00 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-21 18:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-21 18:00 PM10 - 15µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-21 18:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-21 18:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-20
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY