Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 22,57 µg/m3 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 07:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 07:00 PM10 - 15µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 07:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 07:00 PM10 - 37µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 07:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 07:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 07:00
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY