Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 34,38 µg/m3 PM10 - 46µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-21 13:00 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-21 13:00 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-21 13:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-21 13:00 PM10 - 48µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-21 13:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-21 13:00 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-21 13:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-20
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY