Stan powietrza bardzo dobry bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 dobry #92d050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 #00b050 PM10 - 14,75 µg/m3 PM10 - 15µg/m3 Data pomiaru: 2020-10-29 18:00 PM10 - 12µg/m3 Data pomiaru: 2020-10-29 18:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2020-10-29 19:00 PM10 - 15µg/m3 Data pomiaru: 2020-10-29 18:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2020-10-29 19:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2020-10-29 18:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2020-10-29 18:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2020-10-29 18:00
POLECAMY
POLECAMY