Finanse

Klauzula nadużycia prawa

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące Klauzuli Nadużycia Prawa.

Ewidencja księgowa na koncie pozabilasowym

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące ewidencji księgowej na koncie pozabilansowym "976".

Klasyfikacja Środków Trwałych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące klasyfikacji środków trwałych.

Wydatki z wydzielonego rachunku dochodów

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, W związku z umożliwieniem samorządowym jednostkom budżetowym dokonywania wydatków za pomocą kart płatniczych (...)

Zaangażowanie wydatków bieżących

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Dyrektora Biura Skarbnika Pani Aliny Kwaśniak informujące o zmianie Zarządzenia Nr 1734/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2017 r. w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych na rok bieżący oraz lata przyszłe w Gminie Miejskiej Kraków.

Służbowe karty płatnicze

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Skarbnika Miasta Krakowa Pana Lesława Fijała dotyczące zasad przyznawania służbowych kart płatniczych.

Kary umowne
2017-09-22

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące stanowiska Wojewody Małopolskiego w zakresie kar umownych pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego za nienależnie lub nieterminowe wykonanie przez wykonawców umów (...)

WPF-u w zakresie umów na ciągłość

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Dyrektora Biura Skarbnika Pani Aliny Kwaśniak dotyczące nowej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 i lata następne.

Podział 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 r.

Dyrektorzy

krakowskich samorządowych szkół i placówek

prowadzących kształcenie zawodowe

 

 

Projekt budżetu oświaty na rok 2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, W związku z przystąpieniem do prac nad projektem budżetu oświaty na 2018 rok proszę o przygotowanie druków planistycznych zgodnie z Zarządzeniem Nr 2896/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 października 2016 roku w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY