Finanse

Dotyczy: ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 2017 ROKU

EK-06.3021.253.2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek

Dotyczy: DODATKÓW MOTYWACYJNYCH DLA NAUCZYCIELI W 2018 R.

EK-06.3021.15.2018

Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek

Dotyczy: uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków do samorządowych przedszkoli

Dyrektorzy samorządowych przedszkoli

Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

WYNAGRODZENIA KIEROWNIKA AKCJI - ZIMA W SZKOLE -  W 2018 ROKU

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, W związku z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. 2017 poz. 1747) ...

Plany finansowe na 2018 rok

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, w nawiązaniu do pism Wydziału Budżetu Miasta dotyczących podjętej przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XCI/2374/17 w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 proszę o dostosowanie projektów planów finansowych do ww. uchwały budżetowej...

Średnie wynagrodzenia nauczycieli za 2017 rok

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, W związku z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karty Nauczyciela proszę o przeprowadzenie analizy faktycznie poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017.

Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W nawiązaniu do spotkania informacyjnego z kadrą kierowniczą oświaty, które odbyło się 2 października br. ponownie przypominam

Akcja

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, W roku szkolnym 2017/2018 czas trwania ferii zimowych dla województwa małopolskiego przypada na okres od 12 do 25 lutego 2018 roku i w tym okresie proponuję by Państwa szkoły przystąpiły do akcji pn. „Zima w szkole”.

Broszura JPK_VAT_wersja 14.11

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu informację dot. plików JPK_VAT otrzymaną z Biura Skarbnika.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY