Finanse

Służbowe karty płatnicze

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Skarbnika Miasta Krakowa Pana Lesława Fijała dotyczące zasad przyznawania służbowych kart płatniczych.

Kary umowne
2017-09-22

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące stanowiska Wojewody Małopolskiego w zakresie kar umownych pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego za nienależnie lub nieterminowe wykonanie przez wykonawców umów (...)

WPF-u w zakresie umów na ciągłość

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Dyrektora Biura Skarbnika Pani Aliny Kwaśniak dotyczące nowej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 i lata następne.

Podział 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 r.

Dyrektorzy

krakowskich samorządowych szkół i placówek

prowadzących kształcenie zawodowe

 

 

Projekt budżetu oświaty na rok 2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, W związku z przystąpieniem do prac nad projektem budżetu oświaty na 2018 rok proszę o przygotowanie druków planistycznych zgodnie z Zarządzeniem Nr 2896/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 października 2016 roku w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa

Podsumowanie akcji „Lato w szkole” w 2017 roku

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia programu „Lato w szkole” proszę o wypełnienie załączonych TABEL i przesłanie w formie elektronicznej na adres: Aneta.Majocha@um.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie tj. do 6 września 2017r.

Realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U z 2017 r., poz. 1457) przedstawiam informację dotyczącą realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

Pismo Z-cy Skarbnika Miasta ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło2

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące Zarządzenia Nr 1859/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3634/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2016r., w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Miejskiej Kraków (GMK).

Aktualizacja sum ubezpieczenia

Aktualizacja sum ubezpieczenia

Planowanie budżetu na rok 2018 - 2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, W załączeniu przekazujemy skan pisma Z-cy Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta Pana Tomasza Tylka dot. planowania budżetu na lata 2018 - 2021

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY