Finanse

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2016 roku

W związku z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela przeprowadzona została analiza średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli oraz wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2016 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Prezentacja

Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy prezentację ze szkolenia dla księgowych i pracowników służb finansowych UMK i jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków "Ewidencja księgowa rozliczeń z tytułu podatku VAT"

Dodatki motywacyjne dla nauczycieli w 2017 roku

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, W związku § 6 ust. 2 Regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków informuję, że na 2017 rok zastały przyjęte następujące zasady obliczania puli na dodatki motywacyjne dla nauczycieli zatrudnionych w ogólnodostępnych szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

Centralizacja podatku VAT - termin 12.01.2017 r !

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy pismo dyrektora Biura Skarbnika Pani Aliny Kwaśniak w sprawie centralizacji podatku od towarów i usług (VAT).

Plany finansowe na 2017 rok

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, w nawiązaniu do pism Wydziału Budżetu Miasta dotyczących podjętej przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr LXI/1319/16 w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 proszę o dostosowanie projektów planów finansowych do ww. uchwały budżetowej...

Centralizacja podatku VAT - odpowiedź Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło w sprawie centralizacji GMK oraz odpowiedź Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie w sprawie centralizacji GMK.

Pismo Z-cy Skarbnika Miasta Krakowa - Pomoc Publiczna

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło w sprawie zmian w przepisach dot. obliczania wartości pomocy publicznej.

Rozliczenie średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2016 rok

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, W związku z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karty Nauczyciela proszę o przeprowadzenie analizy faktycznie poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016.

Centralizacja podatku VAT - dot. rachunków bankowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy państwo pismo dyrektora Biura Skarbnika Pani Aliny Kwaśniak w sprawie centralizacji podatku od towarów i usług (VAT).

Komunikat PKO Bank Polski

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, W załączeniu przekazujemy informacje dotyczące obsługi bankowej, realizacji dyspozycji płatniczych i pracy oddziałów w okresie przedświąteczno - noworocznym.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY