Finanse

Akcja

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, W roku szkolnym 2017/2018 czas trwania ferii zimowych dla województwa małopolskiego przypada na okres od 12 do 25 lutego 2018 roku i w tym okresie proponuję by Państwa szkoły przystąpiły do akcji pn. „Zima w szkole”.

Broszura JPK_VAT_wersja 14.11

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu informację dot. plików JPK_VAT otrzymaną z Biura Skarbnika.

Projekty planów finansowych na rok 2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, w nawiązaniu do pism Wydziału Budżetu Miasta dotyczących projektu budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 przyjętego i przekazanego pod obrany Rady Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 3141/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2017 roku, proszę o przygotowanie projektów planów finansowych.

Klauzula nadużycia prawa

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące Klauzuli Nadużycia Prawa.

Ewidencja księgowa na koncie pozabilasowym

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące ewidencji księgowej na koncie pozabilansowym "976".

Klasyfikacja Środków Trwałych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące klasyfikacji środków trwałych.

Wydatki z wydzielonego rachunku dochodów

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, W związku z umożliwieniem samorządowym jednostkom budżetowym dokonywania wydatków za pomocą kart płatniczych (...)

Zaangażowanie wydatków bieżących

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Dyrektora Biura Skarbnika Pani Aliny Kwaśniak informujące o zmianie Zarządzenia Nr 1734/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2017 r. w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych na rok bieżący oraz lata przyszłe w Gminie Miejskiej Kraków.

Służbowe karty płatnicze

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Skarbnika Miasta Krakowa Pana Lesława Fijała dotyczące zasad przyznawania służbowych kart płatniczych.

Kary umowne
2017-09-22

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące stanowiska Wojewody Małopolskiego w zakresie kar umownych pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego za nienależnie lub nieterminowe wykonanie przez wykonawców umów (...)

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY