Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rządowy program „Aktywna tablica” – nabór wniosków w 2024 r.

Komunikat skierowany do dyrektorów szkół na temat naboru wniosków w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica”

Szanowni Państwo Dyrektorzy

 

W 2024 roku jest realizowana kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

https://www.malopolska.uw.gov.pl/index.aspx?page=Aktywna_tablica

Wsparciem finansowym w ramach programu w 2024 roku zostaną objęte:

 • szkoły podstawowe, które NIE OTRZYMAŁY wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
 • szkoły ponadpodstawowe;
 • szkoły kształcące uczniów niewidomych;
 • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
 • szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020, 2021, 2022 i 2023.

W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z Programu tylko raz, przy założeniu, że:

 • każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

Informuję Państwa, że podstawą do sporządzenia umowy z organem prowadzącym są wnioski o udział w programie oraz wnioski o udzielnie wsparcia finansowego, które zawierają m.in. rodzaj oraz łączną planowaną kwotę zakupu pomocy dydaktycznych,  z uwzględnieniem wkładu własnego zapewnionego przez organ prowadzący.

Oznacza to, że po otrzymaniu dofinansowania NIE MOŻNA ZMIENIĆ ani rodzaju, ani liczby pomocy dydaktycznych. Wykorzystanie dofinansowania MUSI SIĘ ODBYĆ dokładnie i zgodnie z wnioskiem.

Może natomiast ulec zmianie kwota zakupu poszczególnych urządzeń, pomocy i narzędzi do terapii z udzielonej dotacji i finansowego wkładu własnego, ponieważ na etapie składania wniosku jest to jedynie kalkulacja kosztów. 

 

WYTYCZNE ORGANU PROWADZĄCEGO:

 

 1. Dyrektorzy ww. typów placówek, którzy chcą otrzymać wsparcie finansowe przesyłają w terminie do 15 maja br., do godziny 15:30 poprawnie wypełniony wniosek.

 

UWAGA! Zmiana wzoru wniosku B w dniu 8 kwietnia 2024 r.

Aktualne wnioski znajdują się w załącznikach pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/aktywna-tablica-2024

 

Prosimy o korzystanie ze wzorów wniosków podanych na oficjalnej stronie i wypełnianie ich elektronicznie (na komputerze) ponieważ zwierają pola wyboru (rozwijana lista) jak i komórki, które wypełniają się automatycznie. Prosimy nie zmieniać formuł, które zawiera wniosek.

 

Uwaga, wszystkie wymagane pola wniosku muszą być przez Państwa wypełnione, w tym w„CZĘŚCI III - wkład własny organu prowadzącego należy kwotowo wypełnić pole 1. „Deklarowana przez organ prowadzący kwota wkładu własnego finansowego w zł.”

 

W CZĘŚCI IV KALKULACJA ZAKUPÓW po wpisaniu wartości całkowitej wybranych pomocy dydaktycznych automatycznie utworzy się suma w polu „Łączny koszt pomocy dydaktycznych w zł”

 

CZĘŚĆ V KALKULACJA KOSZTÓW wyliczy się automatycznie w tym wartości procentowe które muszą wynosić:

Wnioskowana kwota wsparcia finansowego w zł – 80%

Wkład własny organu prowadzącego w zł -20%

 

Możliwe maksymalne kwoty wsparcia wynikające z rozporządzenia (proporcje):

 

Całkowita wartość zadania (kwota wsparcia + wkład własny)- 100% stanowi łączny koszt pomocy dydaktycznych w zł podany we wniosku

Wnioskowana kwota wsparcia finansowego w zł - 80%

Wkład własny organu prowadzącego w złotych – 20%

17 500,00 zł

14 000,00 zł

3 500,00 zł

43 750,00 zł

35 000,00 zł

8 750,00 zł

125 000,00 zł

100 000,00 zł

25 000,00 zł

 

2. Wniosek składany jest na szkołę. W przypadku zespołów należy podać nazwę typu oraz nazwę zespołu, np. Szkoła Podstawowa Nr … w Zespole Szkół Nr …

3. Uzupełniony wniosek składany jest w dwóch egzemplarzach na dzienniku podawczym Wydziału Edukacji, ul. Stachowicza 18 w terminie jw.

4. Wniosek złożony po terminie, wypełniony niepoprawnie lub niepełny, nie będzie uwzględniony w zbiorczym wniosku organu prowadzącego.

 

W związku z krótkim terminem jaki organ prowadzący ma na przygotowanie wniosku do Wojewody, pracownicy Wydziału Edukacji nie będą informować o błędach i brakach w przesłanych wnioskach.

W związku z powyższym bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z treścią rozporządzenia z dnia 23 października 2020 roku oraz jego nowelizacją z dnia 27 sierpnia 2021 roku, poprawne wypełnienie wniosku zgodnie z treścią rozporządzenia jak również wytycznymi Wydziału oraz złożenie wniosku w terminie.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Edukacji:

Mateusz Mic, tel. 12 616 5199.

Barbara Seweryn, tel. 12 616 5109.

 

Z poważaniem,

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2024-04-17
Data aktualizacji: 2024-04-17
Powrót
Znajdź