Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Komunikat w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Przypomnienie o obowiązku sporządzenia sprawozdań z wykonania budżetu za 2023 rok - pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji UMK

Dyrektorzy

Samorządowych szkół i placówek oświatowych

Dyrektor

Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

 

Przypominam Państwu o obowiązku sporządzenia sprawozdań z wykonania budżetu za 2023 rok: „Zbiorcze zestawienie zadań za 2023 rok wg rozdziałów i kategorii zadań".

 

Druki należy wygenerować ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (z wyjątkiem druku S-3, który należy sporządzić poza systemem), który zgodnie z Zarządzeniem Nr 2690/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uruchomienia: modułu Kadry w zakresie Płac oraz modułu Finanse w zakresie Należności i Zobowiązań oraz Księgi Głównej, Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Gminie Miejskiej Kraków, jest systemem obowiązującym w szkole/placówce. Instrukcja generacji sprawozdań została zamieszczona na Forum Wiedzy ZSZO.

 

Sprawozdania S-4, S-7, S-8 winny zostać zatwierdzone w systemie (analogicznie jak sprawozdania RB).

Przypominamy, że ww. sprawozdania należy sporządzić w groszach.

 

Ww. sprawozdania w formie papierowej proszę składać do Wydziału Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18 w dwóch egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2024 roku.

 

UWAGA!

 

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie sporządza sprawozdanie ZBIORCZE dotyczące realizowanych przez siebie zadań (S-8), zadań realizowanych przez obsługiwane placówki (S-5).

 

W przypadku kiedy w danym rozdziale występuje więcej niż jedna kategoria zadania MCOO sporządza zestawienie ZBIORCZE tylko do rozdziału (S-11).

 

Ww. sprawozdania przedkłada w formie papierowej do Wydziału Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18 w dwóch  egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do 16 lutego 2024 roku.

 

Z poważaniem,

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

 

Druk:

- S-3

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2024-02-08
Data aktualizacji: 2024-02-08
Powrót
Znajdź