Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Future4me! krakowski program nauki języka angielskiego w szkołach podstawowych - kontynuacja

W roku szkolnym 2023/2024 kontynuowany będzie program FUTURE4ME! krakowski program nauki języka angielskiego w szkołach podstawowych.

Fot. Portal Edukacyjny

Najważniejsze zasady dotyczące sposobu realizacji programu:

  1. Godziny języka angielskiego realizowane w ramach ww. programu są traktowane jako dodatkowe zajęcia edukacyjne (podstawa prawna: §3 ust. 1  pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół);
  1. Zajęcia odbywają się minimum 2 razy w tygodniu;
  1. Grupy liczą co najmniej 10 uczniów (wymagane zgody rodziców);
  1. Zajęcia mają charakter przede wszystkim konwersatoryjny z naciskiem na poznawanie historii, literatury i kultury innych krajów z wykorzystywaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz przy współpracy ze szkołami zagranicznymi;

Przykładowe działania realizowane w ramach projektu: organizacja dni kultury krajów anglojęzycznych w szkole; praca metodą projektów; organizowanie międzyszkolnych debat oxfordzkich poruszających zagadnienia z obszaru kultury, historii itp.;

  1. Umieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o realizacji ww. projektu;
  1. Wypełnienie ankiety, która będzie przekazana przez Wydział Edukacji co roku w maju, dotyczącej sprawozdania z realizacji w danym roku szkolnym ww. programu (m.in. informacje dotyczące liczby uczniów uczestniczących w projekcie, z których klas, krótki opis podejmowanych działań, informacja o realizacji przyjętych celów).

Szkoły podstawowe, które są zainteresowane realizacją w roku szkolnym 2023/2024 dodatkowych godzin z języka angielskiego w ramach programu FUTURE4ME! krakowski program nauki języka angielskiego w szkołach podstawowych powinny przesłać do Wydziału Edukacji – tak jak w ubiegłym roku - wniosek (wzór wniosku jest dostępny na stronie Portalu Edukacyjnego w zakładce Dokumenty/sprawy uczniów).

pokaż metkę
Osoba publikująca: MAŁGORZATA CHOIŃSKA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2023-02-20
Data aktualizacji: 2023-02-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź