Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" - limity na październik 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przesyła propozycję podziału limitu na miesiąc październik 2023 – wykaz szkół, wraz z szacowaną liczbą uczniów, którym może być udzielona pomoc w postaci posiłku.

Fot. pixabay.com

Realizując zapisy § 8 uchwały nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania informuję, że łączna liczba dzieci i uczniów, którzy mogą zostać objęci pomocą w formie posiłków przyznawanych na podstawie decyzji dyrektora szkoły lub przedszkola w październiku 2023 r. wynosi 279 osób.

W załączeniu przekazuję propozycję wstępnego podziału limitu na miesiąc październik 2023 r. - wykaz szkół i przedszkoli, wraz z określoną liczbą dzieci i uczniów, którym może być udzielona pomoc
w postaci posiłku na podstawie decyzji dyrektora. Przy ustalaniu propozycji wstępnego limitu uwzględniono wnioski, jakie wpłynęły z poszczególnych placówek edukacyjnych we wrześniu 2023 r.

Istnieje możliwość wnioskowania o zmianę proponowanych limitów. Informacje dotyczące zmian wskazanych przez MOPS limitów, tj. zwiększenia lub zmniejszenia limitu, przyznania limitu dla przedszkoli lub szkół, którym wstępnie nie został przyznany proszę przekazywać na adres e-mail: dm@mops.krakow.pl. W przypadku pytań, informacje można uzyskać u Pani Jolanty Michalik-Dobek pod numerem telefonu 12 616 54 41.

Jednocześnie informuję, że od dnia 2 października 2023 r. zmienia się siedziba Filii nr 6 MOPS
w Krakowie. Nowa siedziba Filii nr 6 mieścić się będzie pod adresem: ul. Mazowiecka 4-6, 30-036 Kraków. Dotychczasowe numery telefonów, faksu i adresy e-mailowe pozostają bez zmian.


Z poważaniem
Witold Kramarz
Dyrektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Twardosz
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2023-09-28
Data aktualizacji: 2023-09-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź