Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Realizacja programu - Posiłek w szkole i w domu

Limity na grudzień 2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

realizując zapisy § 8 uchwały nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania informuję, że łączna liczba dzieci i uczniów, którzy mogą zostać objęci pomocą w formie posiłków przyznawanych na podstawie decyzji dyrektora szkoły lub przedszkola w grudniu 2021 r. wynosi 402 osoby.

W załączeniu przekazuję propozycję wstępnego podziału limitu na miesiąc grudzień 2021 r. - wykaz szkół i przedszkoli, wraz z określoną liczbą dzieci i uczniów, którym może być udzielona pomoc w postaci posiłku na podstawie decyzji dyrektora. Przy ustalaniu propozycji wstępnego limitu uwzględniono wnioski, jakie wpłynęły z poszczególnych placówek edukacyjnych od początku bieżącego roku szkolnego.

Możliwość wnioskowania o zmianę proponowanych limitów. Informacje dotyczące zmian wskazanych przez MOPS limitów, tj. zwiększenia lub zmniejszenia limitu, przyznania limitu dla przedszkoli lub szkół, którym wstępnie nie został przyznany proszę przekazywać na adres e-mail: dm@mops.krakow.pl.

Jednocześnie w związku z kończącym się rokiem kalendarzowym i koniecznością wydatkowania środków na realizację programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania (Uchwała Nr XCV/1425/14 RMK z 15.01.2014 r.) do końca bieżącego roku przypominam, że zapłata za posiłki dzieci i uczniów objętych programem dożywiania w 2021 r. powinna zostać zrealizowana do końca 2021 r. Dotyczy to zarówno posiłków dzieci i uczniów realizowanych
na podstawie decyzji MOPS, jak również posiłków przyznawanych na podstawie informacji dyrektora szkoły czy przedszkola. 

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazywanie do MOPS w Krakowie zestawień/rozliczeń za posiłki dzieci i uczniów w terminie umożliwiającym ich opłacenie do końca bieżącego roku, tj.:

  • dokumenty rozliczeniowe za posiłki zrealizowane w listopadzie i wcześniejszych miesiącach br. proszę przekazać w terminie do 3 grudnia 2021 r.;
  • dokumenty rozliczeniowe za grudzień br. proszę przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2021 r.

W sytuacji, kiedy rzeczywista liczba zrealizowanych posiłków będzie inna niż uwzględniona na zestawieniu/rozliczeniu należy złożyć korektę  nie później niż do 11 stycznia 2022 r.

Dyrektorów szkół i przedszkoli proszę, o przekazanie niniejszej informacji podmiotom realizującym posiłki w nadzorowanych przez nich placówkach.

Z kim się kontaktować

W przypadku pytań, można kontaktować się:

  • telefonicznie z pracownikiem MOPS p. Jolantą Michalik– 12 616 54 41

 

Z wyrazami szacunku,

Witold Kramarz

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Dzikiewicz-Rożniatowska
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-11-30
Data aktualizacji: 2021-11-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź