Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

"Nic nad zdrowie" konkurs na fraszkę dotyczącą zdrowego odżywiania.

Młodzieżowy Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego zaprasza uczniów klas 3-4, 5-6, 7-8 krakowskich szkół podstawowych do udziału w konkursie na fraszkę dotyczącą zdrowego odżywiania "Nic nad zdrowie".

Fraszka – krótki utwór wierszowany, często żartobliwy, oparty na anegdocie lub na dowcipnym koncepcie, posiadający puentę. (…) Nazwę ukuł na swój użytek Kochanowski z wł. frasca – drobiazg, głupstwo i przyjęła się ona w literaturze polskiej. Wcześniej powstałe fraszki Mikołaja Reja zwą się figlikami.

Autor: Pamela Krug

 

Szanowni Państwo!

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pn. „Nic nad zdrowie” – konkurs na fraszkę dotyczącą zdrowego odżywiania w ramach akcji „Zdrowe żywienie = mądre myślenie”

 

Organizator

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego

 

Adresat

Uczniowie krakowskich szkół podstawowych w trzech kategoriach wiekowych:

 • Uczniowie klas III-IV
 • Uczniowie klas V-VI
 • Uczniowie klas VII-VIII

 

Cele konkursu

 • Rozwój świadomości zdrowotnej uczniów
 • Popularyzacja wiedzy o zdrowym odżywianiu i jego wpływie na zdrowie wśród młodych ludzi
 • Pobudzenie twórczej aktywności literackiej w formie krótkiej i dowcipnej wypowiedzi, jaką jest fraszka

 

Warunki uczestnictwa

 • Uczestnicy konkursu przesyłają prace o tematyce zdrowego odżywiania w sformatowane w programie Microsoft Word
 • Fraszka nie może być krótsza niż cztery wersy
 • Przesłane pracę muszą być pracami autorskimi
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej upublicznienie,
  w celu promocji konkursu (internet, prasa, itp.)
 • Do każdej pracy należy dołączyć zgody rodziców na przetwarzanie danych i publikację prac
 • Pracę przesyła nauczyciel; prace przesłane przez rodzica/ucznia nie będą brane pod uwagę
  w konkursie
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu
 • Każda przesłana praca musi zawierać informacje o jej autorze: imię i nazwisko, szkołę, klasę, imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy

 

Terminarz

 • Prace na konkurs należy nadsyłać pocztą elektroniczną do dnia 5 listopada 2021
 • Adres, na który należy przesyłać prace: konkurs.mdkgal@gmail.com
 • Mail powinien być zatytułowany nazwą konkursu „Nic nad zdrowie”
 • Wyniki konkursu i termin spotkania laureatów zostaną umieszczone na stronie www.mdkgal.edu.pl

 

Uwagi ogólne

 • Decyzja jury konkursu jest ostateczna i niepodważalna
 • Udział w konkursie jest bezpłatny
 • Wernisaż będzie fotografowany
 • Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny
 • Sprawy nieujęte w regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga ostatecznie organizator
 • Szczegółowych informacji udziela Marlena Kruk tel. 12 655 07 19 wew. 22

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Kasperowska
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-10-07
Data aktualizacji: 2021-10-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź