Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekt MEiN ,,Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej na obszarze IV makroregionu"

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli

Sz.P. Anna Domańska
Dyrektor Wydziału Edukacji
Urzędu Miasta Kraków

 


Szanowna Pani Dyrektor,
firma Syntea S.A. w partnerstwie z Powiatem Ryckim oraz z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie realizuje Projekt „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego
na obszarze IV makroregionu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej II. Działania 2.14. Celem naszego projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego nauczycieli i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie województwa małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Chcielibyśmy przedstawić Państwu bezpłatne szkolenie, które obecnie jest jedyną taką ofertą na rynku, ponieważ łączy w sobie dwie korzyści: - nabycie wiedzy z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego na podstawie programu, który jest zgodny z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz - możliwość zobaczenia i przetestowania mobilnych laboratoriów
do wiodących kwalifikacji rynkowych. Dzięki szkoleniu nauczyciel oprócz dużej dawki wiedzy otrzyma ciekawe
i inspirujące materiały, do wykorzystania w pracy zawodowej, a jednocześnie nabędzie wiedzę z zakresu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Zapraszamy wszystkich nauczycieli i doradców zawodowych realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach do udziału w bezpłatnym (finansowanym z funduszy Unii Europejskiej) szkoleniu zwiększającym kompetencje zawodowe. Osoby, które wezmą udział w szkoleniu, otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu na wzorze MEiN.
Wsparcie zakłada udział w 20 godzinach bezpłatnego szkolenia pt. „Praktyczne aspekty wdrażania nowych kwalifikacji rynkowych jako zacieśnienie współpracy edukacji formalnej z przedsiębiorcami pod kątem zmieniających się potrzeb rynku pracy” odbywającego się w 2 etapach:


I Etap: 12 h szkolenia w formie on-line z ekspertem: "Nowe kwalifikacje i ich miejsce w systemie. Warsztaty w zakresie modyfikacji programu kształcenia pod kątem wdrożenia kwalifikacji rynkowych."
1. Możliwości modyfikacji programu, podstawa prawna.
2. Omówienie pomysłów uczestników na wybór kwalifikacji, które stanowić mogą kierunek modyfikacji
3. Prezentacja założeń i praktycznych sposobów wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030
oraz Krajowego Planu Odbudowy w zakresie bliższej współpracy sektora edukacji formalnej i pracodawców.
4. Warsztaty w zakresie planowania i wdrażania kwalifikacji rynkowych w zależności od potrzeb i kierunku kształcenia placówek edukacyjnych beneficjentów: badanie lokalnego rynku pracy, analiza potrzeb na wymagane przez ten rynek kwalifikacji, ustalenie optymalnych wariantów wdrażania dodatkowych kwalifikacji w danej placówce.

W ramach warsztatów przedstawimy możliwości dostosowywania w swoich placówce edukacyjnej programów kształcenia do lokalnych wymagań rynku pracy. Podczas zajęć zostaną przedstawione nowe zmieniające się w gospodarce trendy nauczania w zakresie dodatkowych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zmiany środowiska edukacyjnego, sprzętu, praktycznych przykładów wykorzystania, łączenia technologii skanu oraz druku. Kolejnym etapem jest modelowanie treści kształcenia w programie oraz ocena przydatności wprowadzonych zmian pod kontem atrakcyjności ucznia na rynku pracy.

II Etap: 8h szkolenie w formie stacjonarnej: Warsztaty w zakresie prezentacji środowisk laboratoryjnych dla kwalifikacji rynkowych
1. Prezentacja środowiska laboratoryjnego dla kwalifikacji z kluczowych branż:
a. Wersja stacjonarna środowiska
b. Wersja on-line środowiska
c. Wsparcie edukacyjne w postaci Wirtualnej Rzeczywistości
2. Prezentacja w/w środowisk na przykładzie następujących kluczowych kwalifikacji rynkowych:
a. Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
b. Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia
c. Monter stolarki budowlanej


Warsztat polega na poznaniu możliwości środowiska edukacyjnego w jakie mogą być doposażone jednostki edukacyjne oraz praktyczne zastosowanie tych pracowni w procesie edukacyjnymi i egzaminacyjnym przy jednoczesnym wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi jakim jest technologia skanu, druku 3D oraz wirtualnej rzeczywistości.


W ramach wsparcia zapewniamy:
- przeszkolenie przez doświadczoną kadrę trenerską;
- potwierdzenie nabytych kompetencji poświadczone zaświadczeniem na wzorze Ministerstwa Edukacji i Nauki;
- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia stacjonarne
- obiad oraz przerwę kawową
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dyrektorom szkół aby Ci mogli poinformować i wytypować swoich nauczycieli i doradców zawodowym do udziału w szkoleniu oraz umieszczenie informacji o projekcie na Państwa stronie internetowej tak, aby trafiła ona do jak największego grona odbiorców.


Najbliższe warsztaty, w Państwa okolicy, odbędą się w terminie: 07 - 09.03.2023r. w godzinach. 17.00 - 20.00 (wtorek – czwartek) – zajęcia online oraz zajęcia stacjonarne w niedzielę 12.03.2023r. w godz. 10.00.- 17.00. w Krakowie. Ilość miejsc ograniczona.


Więcej informacji można znaleźć:
https://projekty.syntea.pl/rozwijanie-kompetencji-kadry-dydaktycznej/


Zapisy na szkolenie:
https://projekty.syntea.pl/rozwijanie-kompetencji-kadry-dydaktycznej/rejestracja-do-projektu/


Z poważaniem,
Marcin Gajewski
Koordynator Projektu            

                                       logotypy

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Kasperowska
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2023-02-01
Data aktualizacji: 2023-02-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź