Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wyrównywanie szans na rynku pracy

Podsumowanie działań w projekcie od 01/09/2019 do 31/08/2022 oraz zaproszenie do wspólnych działań.

Szanowni Państwo,
Przygotowaliśmy krótki raport podsumowujący 3-letnie działanie, które zrealizowaliśmy w ramach międzynarodowego projektu pn. Wyrównywanie szans na rynku pracy - mobilności zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.


Chcemy podzielić się osiągnięciami, które w ramach współpracy udało się zrealizować. W projekcie wzięło udział 43 uczniów i uczennic z 4 szkół, którzy wyjechali na praktyki do Niemiec i Grecji. W 4 wyjazdach młodzieży towarzyszyło 8 opiekunów.


Naszym celem było podniesienie umiejętności zawodowych i społecznych młodych ludzi kształcących się w szkołach branżowych, którzy posiadają orzeczenie
o niepełnosprawności (intelektualnej lub/i wzrokowej). Mimo swoich ograniczeń, rozwinęli oni umiejętności i kompetencje, które odpowiadają oczekiwaniom rynku pracy. Przyczynił się do tego
m.in. nacisk na zindywidualizowane nauczanie przez praktyczne doświadczenie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.


Doświadczenie dotychczasowych projektów utwierdziło nas w przekonaniu, że jest to jedna z najbardziej efektywnych metod stosowanych w pracy z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Udział młodzieży niepełnosprawnej
w zagranicznych praktykach jest w naszym przekonaniu instrumentem promującym włączanie osób z grup defaworyzowanych, zarówno w życiu społecznym jak i zawodowym.


Chcielibyśmy również zwrócić uwagę pracodawców na osobę niepełnosprawną jako potencjalnego pracownika,
a wcześniej także praktykanta, którego należy wspierać.

Liczymy, że poprzez upowszechnianie informacji o projekcie, o zaangażowaniu młodych ludzi z niepełnosprawnością
w proces podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji, uda się bardziej zainteresować pracodawców oferowaniem miejsc praktyk i pracy.


W imieniu fundacji Internationaler Bund Polska
Grzegorz Grzonka
z-ca dyrektora i koordynator projektów mobilności

 

RAPORT

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Kasperowska
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2023-01-05
Data aktualizacji: 2023-01-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź