Finanse

Plany Finansowe na 2016 rok

Szanowni Państwo, W nawiązaniu do pism Wydziału Budżetu Miasta dotyczących planów finansowych na 2016 rok informuję, że uchwałą Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 roku...

Rozliczenie dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół podstawowych i gimnazjów, Zgodnie z art. 22af ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty rozliczenie wykorzystania dotacji celowej...

Rozliczenie średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2015 rok

W związku z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karty Nauczyciela proszę o przeprowadzenie analizy faktycznie poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w...

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług

Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłamy projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (...)

Nowy rachunek bankowy opłaty skarbowej

Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2016 roku obsługę bankową Gminy Miejskiej Kraków realizował będzie PKO Bank Polski S.A.

Rodzaje składanych deklaracji do Urzędu Skarbowego

Wydział Finansowy

oraz

Miejskie Jednostki Organizacyjne będące czynnymi podatnikami podatku VAT

POLECAMY
POLECAMY