Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zapobieganie zachowaniom samobójczym - bezpłatne certyfikowane szkolenia

Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Suicydologiczne z zespołem Projektu Życie Warte Jest Rozmowy, zaprasza na szkolenia skierowane do nauczycieli i szkolnych specjalistów.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia online skierowane do nauczycieli i szkolnych specjalistów. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty. Szkolenia realizowane są w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym.

Szkolenia realizowane są w ramach zadania: Opracowanie (przy udziale suicydologów i specjalistów zdrowia publicznego), aktualizacja, upowszechnianie i monitorowanie wdrażania standardów postępowania w przypadku ryzyka zachowań samobójczych skierowanych do adekwatnych grup osób i instytucji, m.in. służby zdrowia, pomocy społecznej, kadry pedagogicznej, rodziców, służb mundurowych, mediów i osób duchownych.

Szkolenia dla nauczycieli:

Szkolenie 1.jpg

  • 13.06.2024, 13.00-18.00, platforma ClickMeeting - Rola nauczycieli w zapobieganiu zachowaniom samobójczym wśród dzieci i młodzieży

Opis szkolenia: Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli ze standardami postępowania dotyczącymi wspierania uczniów w kryzysie samobójczym, po próbie samobójczej oraz w obliczu śmierci samobójczej w społeczności szkolnej. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie symptomy mogą wskazywać na obecność kryzysów samobójczych u dzieci i młodzieży, jakie działania interwencyjne można realizować w odpowiedzi na podejrzenie kryzysów samobójczych u młodych osób oraz  jakie działania postwencyjne są niezbędne w sytuacji prób samobójczych lub samobójstw uczniów.

Prowadzący: Pani Małgorzata Łuba - Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. W ramach własnej firmy „To Be” (2be.edu.pl) podpowiada psychologom, pedagogom szkolnym, nauczycielom, opiekunom i wychowawcom, jak pracować z dziećmi i młodzieżą, doświadczającymi kryzysów psychicznych. Prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest certyfikowanym suicydologiem oraz członkiem zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. W ramach tej działalności współtworzy i opiniuje programy profilaktyczne zachowań samobójczych i depresji. Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym w „Głosie Pedagogicznym”, „Świecie Problemów”, „Remedium”. Prowadzi zajęcia na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Jest ekspertem Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Link do rejestracji.

Szkolenia dla specjalistów szkolnych:

Szkolenie 2.jpg

  • 08.06.2024, 9.00-14.00, platforma ClickMeeting - Rola szkolnych specjalistów w zapobieganiu zachowaniom samobójczym wśród dzieci i młodzieży

Opis szkolenia: Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat standardów postępowania dotyczących wspierania uczniów i uczennic w kryzysie samobójczym, po próbie samobójczej oraz po śmierci samobójczej w społeczności szkolnej. Uczestnicy poznają skalę zjawiska i uwarunkowań zachowań samobójczych wśród młodych osób, w także ich sygnałów ostrzegawczych. Szkolni specjaliści poznają sposoby szacowania ryzyka samobójstwa ucznia lub uczennicy, a także będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności rozmowy z młodą osobą w kryzysie samobójczym, po próbie samobójczej oraz mierzącą się ze śmiercią samobójczą w społeczności szkolnej. Omówiona zostanie rola dostosowań procesu edukacyjnego do indywidualnych potrzeb uczniów mierzących się z myślami samobójczymi, a uczestnicy będą mieli możliwość stworzenia planów pomocy dla uczniów po próbie samobójczej. Na szkoleniu zaprezentowany zostanie również pozaszkolny system wsparcia ucznia i jego opiekunów prawnych w sytuacji kryzysu samobójczego.

Prowadzący: Pani Lucyna Kicińska - koordynator strefy pomocy www.zwjr.pl, suicydolog. Terapeuta narracyjny, absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, specjalność wychowanie resocjalizujące, posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła pierwszy poziom Studium Terapii Narracyjnej zorganizowany przez Centre for Narrative Practice z Manchesteru. Umiejętności trenerskie zdobyła podczas rocznego kursu „Prowadzenie warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy”. Ukończyła liczne treningi i warsztaty tematyczne. Od 15 lat jest związana z organizacjami specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online osobom w trudnych sytuacjach życiowych. Ostatnie 11 lat odpowiadała za działanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Współpracuje z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami badawczymi oraz wydawnictwami. Jest członkiem prezydium Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego.

Link do rejestracji.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Twardosz
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2024-05-23
Data aktualizacji: 2024-05-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź