Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowscy uczniowie rozpoczęli egzaminy zawodowe

Rozpoczęła się kolejna sesja egzaminów zawodowych. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego przystępują także uczniowie z krakowskich techników i szkół branżowych. W sumie do egzaminów w całej Polsce przystąpi ponad 140 tys. osób.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

- Miasto Kraków od dawna przywiązuje ogromną wagę do popularyzacji kształcenia zawodowego.
W czasach, kiedy mocno promowano rozwój szkolnictwa ogólnego kosztem kształcenia zawodowego, a wiele samorządów zaczęło minimalizować rolę szkół zawodowych i techników w systemie edukacji, Kraków oparł się tej tendencji. Dlatego dziś sytuacja szkolnictwa zawodowego w Krakowie jest zdecydowanie lepsza niż w innych miastach, a krakowskie szkoły techniczne należą do najlepszych w Polsce. Korzystają z tego przede wszystkim uczniowie, którzy uczą się w nich wymarzonego zawodu korzystając z nowoczesnych pracowni, pod okiem nauczycieli-praktyków – profesjonalistów w swoich dziedzinach. Rozwijając swoje pasje i zainteresowania, mogą zdobyć konkretny zawód, a ponadto rozpocząć karierę zawodową od razu po zakończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej – mówi Anna Korfel-Jasińska, zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki.

Jak dodaje, uczniowie z najlepszych krakowskich szkół branżowych oraz techników mogą liczyć nie tylko na szybkie znalezienie zatrudnienia po ukończeniu szkoły lub jeszcze w czasie nauki. Najlepsi z nich mogą starać się także o atrakcyjne nagrody finansowe przyznawane przez Miasto Kraków w ramach Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów. W minionym roku aż 5 tys. zł trafiło do ucznia, który jako jedyny zdał egzaminy zawodowe z najwyższym możliwym rezultatem – 100 procent.

Jak przebiegają egzaminy?

Egzaminy są organizowane w trzech formułach – 2012, 2017 i 2019 – w zależności od roku, w którym weszły w życie podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. W każdym przypadku egzaminy składają się z dwóch części:

 • Pierwsza z nich to część pisemna. W jej trakcie należy zmierzyć się z 40 zadaniami zamkniętymi z czterema odpowiedziami do wyboru, spośród których tylko jedna jest prawidłowa. Czas jego trwania to 60 minut. Odbędzie się on we wtorek, 12 stycznia (w formule 2012 lub 2017) oraz w dniach 12-16 stycznia (w formule 2019).
 • Druga część – praktyczna – to z kolei zadania do wykonania na stanowisku egzaminacyjnym. Są one różne, w zależności od kwalifikacji, i trwają od 120 do 240 minut. Część praktyczna w formule 2012 i 2017 odbywa sięod 11 stycznia do 19 lutego, a w formule 2019 – od 11 stycznia do 5 lutego. Szczegółowe harmonogramu zostały ogłoszone przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W jakich zawodach najczęściej zdają egzamin uczniowie?

W tym roku najwięcej osób zdaje egzaminy w formule 2017 – w całym kraju zostało do nich zgłoszonych ponad 131 tys. osób przystępujących do egzaminu w 209 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 153 tys. osób w 198 kwalifikacjach. Do najpopularniejszych należą:

 • technik informatyk,
 • technik logistyk,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik ekonomista,
 • technik hotelarstwa,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik elektryk,
 • technik mechatronik,
 • technik budownictwa,
 • technik organizacji reklamy,
 • technik obsługi turystycznej,
 • technik mechanik,
 • rolnik.

W oparciu o podstawę programową z 2019 r. do egzaminu zawodowego zostało zgłoszonych natomiast ponad 11 400 osób (w 16 kwalifikacjach w zawodach), z których do najpopularniejszych należą:

 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opiekun medyczny,
 • florysta,
 • technik sterylizacji medycznej,
 • asystentka stomatologiczna,
 • technik archiwista,
 • technik weterynarii,
 • asystent osoby niepełnosprawnej,
 • technik usług pocztowych i finansowych.

Natomiast w oparciu o przepisy z 2012 r. do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 3 600 osób przystępujących do egzaminów w 166 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 3 800 osób w 158 kwalifikacjach w wyodrębnionych zawodach. Najpopularniejsze z nich to: technik logistyk, technik rachunkowości i technik pojazdów samochodowych.

Co trzeba zrobić, aby zdać egzamin?

Aby zdać egzamin należy zdobyć min. 50 proc. punktów możliwych do uzyskania w części pisemnej i min. 75 proc. punktów w części praktycznej. Po zdaniu obu części egzaminu zdający  otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie (w formule 2012 i 2017), a w formule 2019 – certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (w formule 2012 i 2017), a w formule 2019 – dyplom zawodowy.

Więcej informacji o trwających egzaminach można znaleźć tutaj.

oprac. na podst. materiałów MEiN

pokaż metkę
Autor: Tomasz Kobylański
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-01-13
Data aktualizacji: 2021-01-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat