Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krzyk Ziemi! – program edukacyjny dla młodzieży

Pracownia Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie zaprasza młodzież szkolną w wieku 12-17 lat do udziału w programie pt. „Krzyk Ziemi! Katastrofy ekologiczne w Polsce i na świecie”.

Fot. mat. organizatorów
mat. organizatorów

W programie, z jednej strony będziemy prezentować ekstremalne katastrofy ekologiczne mające miejsce w Polsce i na świecie, tłumaczyć ich przyczyny i konsekwencje, formułować wnioski i opinie, a przede wszystkim szukać działań i postaw, które w naszym najbliższym otoczeniu mogą zapoczątkować rozwiązywanie globalnych problemów ekologicznych.

Głównym celem programu jest budowanie świadomości i właściwych postaw obywatelskich młodego pokolenia, uczenie działania zgodnie z zasadą: „myśl globalnie, działaj lokalnie”, a także szukanie właściwych postaw proekologicznych. Program realizowany jest w nurcie edukacji globalnej, uczącej rozumienia i świadomego reagowania na ważne zjawiska o zasięgu globalnym.

Program realizowany jest w partnerstwie z Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Składa się z wykładów tematycznych oraz konkursu na krótkometrażowy film w tematyce programu z przesłaniem „do świata”.

Harmonogram programu:
 

W dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 11:00 na Platformie ClickMeeting odbędzie się pierwszy wykład wprowadzający dr. inż. Mariusza Czopa pt. „Globalne problemy naszej planety. Jakie jest ich znaczenie dla społeczności lokalnych w Polsce?”.

W okresie od lutego do maja 2021 r. (raz w miesiącu) w godzinach przedpołudniowych odbywać się będą wykłady online z następujących tematów:

Najważniejsze katastrofy ekologiczne, które wstrząsnęły światową społecznością (i wpłynęły na formowanie postaw proekologicznych oraz tworzenie prawa środowiskowego).

Katastrofalne zanieczyszczenie środowiska przez emisje związków chemicznych z działalności przemysłowej. Czy na Ziemi w ogóle występują „czyste” tereny nieobjęte wpływami antropogenicznymi?

Katastrofy i zagrożenia środowiska związane z rozwojem rolnictwa. Czy Polsce zagraża brak wody?

Największe katastrofy i „bomby” ekologiczne w Polsce. Czy pojęcia te nie są nadużywane?

W lutym zostanie przedstawiony regulamin konkursu na krótkometrażowy film
w tematyce programu z przesłaniem „do świata”, którego realizacja jest integralną częścią programu.

Przyjmowanie filmów do konkursu odbędzie się w II połowie maja 2021 r.

Praca w programie zakończy się uroczystą prezentacją nagrodzonych i wyróżnionych filmów oraz rozdaniem nagród w czerwcu lub wrześniu 2021 r.

Nabór zespołów szkolnych trwa do 24 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje, w tym dokumenty, można znaleźć tutaj.


źródło: Pracownia Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-01-12
Data aktualizacji: 2021-01-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat