Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym – komunikat MOPS

Poniżej pismo Witolda Kramarza, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie skierowane do dyrektorów szkół i placówek w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (w latach ubiegłych: „Wyprawka szkolna”).

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym – komunikat MOPS
Fot. pixabay.com

Pismo skierowane do dyrektorów szkół i placówek przez dyrektora MOPS w Krakowie (do pobrania tutaj)


Załączniki do pisma:

• zał. nr 1 – wzór wniosku o zaliczkę,
• zał. nr 2 – druk rozliczenia pobranej zaliczki,
• zał. nr 3 – zbiorcze rozliczenie rządowego programu pomocy uczniom z uwzględnieniem wypłat dla poszczególnych uczniów (załącznik w formacie PDF dostępny tutaj),
• zał. nr 4 – indywidualne rozliczenie dofinansowania zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych/materiałów ćwiczeniowych,
• zał. nr 5 – tabela dot. rozliczenie rządowego programu ze względu na typ niepełnosprawności uczniów objętych pomocą,
• zał. nr 6 – druk wpłaty niewykorzystanych środków z pobranej zaliczki,
• zał. nr 7 – zestawienie uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy – dotyczy szkół, które nie są prowadzone przez GMK,
• zał. nr 8 – wzór oświadczenia o zakupie indywidualnym podręczników,
• zał. nr 9 – wzór potwierdzenia o zakupie grupowym podręczników,
• zał. nr 10 – wykaz szkół prowadzonych przez GMK, które przedłożyły listy uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach programu,
• zał. nr 11 – wykaz szkół, które nie są prowadzone przez GMK, które przedłożyły listy uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach programu

źródło: MOPS w Krakowie

Tagi: MOPS, edukacja

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także