Nauczanie zdalne w krakowskich szkołach od 1 września – informacja dla dyrektorów

Komunikat Ewy Całus, Dyrektorki Wydziału Edukacji UMK na temat nauczania zdalnego w krakowskich szkołach od 1 września 2020 roku, skierowany do dyrektorów krakowskich szkół i placówek.

Nauczanie zdalne w krakowskich szkołach od 1 września – informacja dla dyrektorów
Fot. Portal Edukacyjny Miasta Krakowa

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 starali się Państwo jak najlepiej sprostać wyzwaniu nauki zdalnej. Zdobyte doświadczenie i wypracowane w tym czasie metody pracy z uczniami na pewno okażą się przydatne w przyszłości.

Nauczanie w szkołach w całej Polsce od 1 września będzie odbywać się co do zasady stacjonarnie. Minister Edukacji Narodowej zaproponował jednak rozwiązanie, w którym dyrektorzy szkół będą mogli zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) lub w pełni zdalne. Przez czas wakacji pracowaliśmy nad tym, by od września wesprzeć Państwa w sposób systemowy w przypadku powrotu do nauczania zdalnego. Zapytaliśmy Państwa z jakich narzędzi korzystaliście, co się sprawdziło, co może z łatwością być wykorzystane w przyszłości. Na tej podstawie proponujemy wprowadzenie w Krakowie jako standard wykorzystania narzędzi zapewnianych przez firmę Microsoft. Wielu z Państwa już z pakietu Microsoft 365 korzysta, tę ścieżkę działania chcielibyśmy wspierać i pomagać w szerszym wykorzystaniu. 

  • W ostatnich miesiącach Miasto Kraków nawiązało współpracę z firmą Microsoft, która będzie kontynuowana. Już teraz mogą Państwo korzystać bezpłatnie z pakietu Office 365A1 oraz platformy komunikacyjnej Teams. Bezpłatna usługa Office 365 w Internecie obejmuje możliwość korzystania z aplikacji internetowych Outlook, Word, PowerPoint, Excel i OneNote. Rodzice i  pracownicy szkół zwracają uwagę, że do tej pory nauczanie było prowadzone z  wykorzystaniem różnego rodzaju narzędzi. Rozwiązana proponowane przez firmę Microsoft pozwalają Państwu na ujednolicenie procesu nauczania z wykorzystaniem takich samych narzędzi przez wszystkich nauczycieli i uczniów. Jeżeli w Państwa przypadku sprawdziły się inne dotychczas wykorzystywane narzędzia, to oczywiście mogą one być nadal wykorzystywane. Zachęcam jednak do sprawdzenia darmowych rozwiązań proponowanych przez Microsoft i odsyłam do szczegółowych informacji w poniższych linkach:

Uzyskaj usługę Office 365 bezpłatnie dla całej instytucji edukacyjnej

Jak zainstalować platformę Microsoft 365 lub pakiet Office

Microsoft Teams – film szkoleniowy
 

  • W roku szkolnym 2020/2021  zorganizujemy szkolenia on-line dla nauczycieli (w tym pełniących funkcje kierownicze) dotyczących nauczania zdalnego. Ich koordynacją zajmą się poradnie psychologiczno-pedagogiczne w ramach wspomagania rozwoju przedszkoli, szkół i placówek. Szkolenia prowadzone przez ekspertów będą dotyczyć m.in. takich tematów jak „Cyfrowe środowisko kształcenia” oraz „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu i uczeniu się uczniów”. Większość z nich będzie bazować na możliwości wykorzystania darmowych narzędzi oferowanych przez Microsoft. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną opublikowane w najbliższym czasie w Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa.
     
  • Nauczyciele szkół samorządowych mogą nadal starać się o przyznanie dofinansowania studiów i kursów podnoszących ich kompetencje, także tych dotyczących prowadzenia zajęć w sposób zdalny i wykorzystania w procesie edukacji nowoczesnych technologii. W tym roku poziom dofinansowania dla wszystkich priorytetowych specjalności został zwiększony do 95 proc. Dzięki temu, nauczyciele mogą otrzymać tak wysokie dofinansowanie w specjalnościach związanych ze stosowaniem w nauczaniu narzędzi informatycznych, w tym e-learningu, a także w 19 innych dziedzinach, w tym przydatnych także w e-nauczaniu specjalnościach związanych z technikami programowania i kodowania czy administracją bezpieczeństwa informacji.
     
  • Nadal prowadzimy działania mające wspomóc uczniów i nauczycieli w zapewnieniu im sprzętu potrzebnego do nauki zdalnej. Miasto Kraków otrzymało także dofinansowania w ramach konkursów grantowych „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła plus” organizowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które pozwolą na zakup co najmniej 285 tabletów. Ponadto, nadal trwa akcja #DajżeKompa realizowana przez krakowskie firmy przy wsparciu Miasta Krakowa, dzięki której do uczniów krakowskich szkół trafiają komputery i tablety przekazywane przez indywidualnych darczyńców oraz przedsiębiorstwa. Akcja jest kontynuowana. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.dajzekompa.pl

Życząc powodzenia w przygotowaniach do rozpoczęcia roku szkolnego łączę wyrazy szacunku,
Ewa Całus
Dyrektorka Wydziału Edukacji

pokaż metkę
Autor: Tomasz Kobylański
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY