Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Obowiązek szkolny. O czym powinni pamiętać rodzice?

Obowiązkiem szkolnym w Polsce są objęte dzieci od 7 do 18 roku życia. Jakie obowiązki związane
z uczęszczaniem dzieci do szkoły leżą po stronie rodziców? Są to m.in. konieczność zgłoszenia dziecka do szkoły, umożliwienie regularnego udziału w zajęciach, ale także stworzenie odpowiednich warunków do nauki w domu. Poniżej kilka ważnych informacji na temat tego, o czym jeszcze powinni pamiętać rodzice.

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, rodzice powinni poinformować dyrektora szkoły podstawowej (w obwodzie której mieszka dziecko) o realizacji obowiązku szkolnego. Należy to zrobić w terminie do 30 września każdego roku. Po stronie dyrektora leży bowiem obowiązek kontrolowania, czy wszystkie dzieci mieszkające w obwodzie jego szkoły uczęszczają na zajęcia. W tym zadaniu dyrektorom pomaga specjalna platforma edukacyjna, gdzie mogą znaleźć informacje na temat uczniów objętych obowiązkiem szkolnym.

Co zrobi dyrektor, jeśli uczeń nie przychodzi na lekcje w jego szkole?

Wówczas w pierwszej kolejności dyrektor kontaktuje się z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, aby ustalić przyczynę tej sytuacji. Jeżeli jest to niemożliwe, a w kolejnym miesiącu uczeń nadal będzie nieobecny w szkole na co najmniej połowie zajęć, wówczas dyrektor wysyła rodzicom upomnienie.

Jeśli działania te nie przynoszą spodziewanych rezultatów, wówczas dyrektor może skierować wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęcie egzekucji administracyjnej o charakterze niepieniężnym. To właśnie prezydent jest do tego upoważniony jako organ egzekucyjny.

W jaki sposób Miasto Kraków kontroluje spełnianie obowiązku nauki? Robi to na podstawie informacji przekazywanych przez dyrektorów szkół dotyczących przyjęcia czy rezygnacji uczniów z nauki, a także uczniów, których wymiar nieobecności w szkole przekracza 50%. Miejscy urzędnicy regularnie przypominają także dyrektorom o tym, aby systematycznie uzupełniać dane znajdujące się w platformie edukacyjnej. Powinny one być także przekazywane przez dyrektorów szkół niesamorządowych, czyli takich dla którego Miasto Kraków nie jest organem prowadzącym. Są oni do tego zobowiązani w terminie 14 dni od przyjęcia ucznia do danej szkoły lub w przypadku jego rezygnacji.

Uwaga! W przypadku braku niedopełnienia przez rodziców obowiązku szkolnego ich dzieci, może się to wiązać z konsekwencjami finansowymi i grzywną w wysokości nawet 1000 zł. W roku szkolnym 2019/2020 do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa wpłynęły 4 pisma w sprawie egzekucji obowiązku szkolnego.

Jak krakowski samorząd pomaga rodzicom i uczniom w nauce zdalnej?

Miasto Kraków chcąc wesprzeć rodziców w zapewnieniu ich dzieciom odpowiednich warunków
do realizowania zajęć zdalnie, już w pierwszych dniach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 podjęło działania mające na celu wyposażenie uczniów w odpowiedni sprzęt. W ramach współpracy
z krakowskimi firmami wystartowała inicjatywa #DajżeKompa, w ramach której do potrzebujących uczniów trafiło już niemal 400 laptopów i komputerów potrzebnych im do nauki zdalnej. Wciąż można zgłaszać zapotrzebowanie na sprzęt poprzez stronę www.dajzekompa.pl. Sprzęt trafi do uczniów także dzięki dofinansowaniu przyznanemu w ramach konkursu grantowego „Zdalna szkoła”.

W jaki jeszcze sposób miasto wspiera rodziców i uczniów? Wszystkie krakowskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne uruchomiły bezpłatne telefony wsparcia dla osób potrzebujących rozmowy z powodu trudności emocjonalnych związanych z trwającą pandemią. Dyżury są prowadzone od poniedziałku do piątku, także w godzinach wieczornych. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

Zachęcamy także do zapoznania się z przydatnymi materiałami e-learningowymi opracowanymi przez Wydział Edukacji UMK na czas zawieszenia zajęć.

Dodatkowe informacje związane z obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki można znaleźć tutaj.

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2020-06-29
Data aktualizacji: 2020-07-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź