REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO

Dyrektorzy Szkół Podstawowych

Dotyczy: REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW W LATACH 2020-2021

 

REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO
Fot. Portal Edukacyjny

Nawiązując do pisma z dnia 10 marca br., w sprawie realizacji Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków, zamieszczonego w Portalu Edukacyjnym,  uprzejmie informuję, co następuje.

Miasto Kraków w drugiej połowie czerwca br. rozpoczyna realizację szczepień ochronnych przeciwko HPV w ramach kontynuacji Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków, rozpoczętego w 2019 roku, w związku z czym zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci uczęszczających do Państwa Szkół poniższych informacji.

W latach 2020-2021 szczepienia będzie można realizować w następujących placówkach:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie,

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków,

nr tel. 12 622 94 63 oraz 734 218 445.

 

NZOZ Przychodnia Salwatorska Sp. z o.o.

ul. Komorowskiego 12/605

30-106 Kraków,

nr tel.12 683 05 13 oraz 12 421 87 97.

 

W ramach realizacji w latach 2020-2021 Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków, zwanego dalej Programem, podmiot leczniczy będzie realizował szczepienia wg następującej kolejności:

dziewczęta, którym podmiot leczniczy udzielił uprzednio świadczenia w postaci pierwszej dawki szczepionki w ramach Programu;

dziewczęta, które przyjęły pierwszą dawkę szczepionki w ramach Programu w innym podmiocie leczniczym;

dziewczęta, które przyjęły pierwszą dawkę niezależnie od Programu (finansowaną z innych źródeł niż budżet Gminy Miejskiej Kraków);

pozostałe dziewczęta.

W celu skorzystania z możliwości bezpłatnego zaszczepienia dziewcząt przeciw HPV, rodzice powinni pilnie skontaktować się z ww. podmiotami leczniczymi i ustalić możliwość i termin przeprowadzenia szczepienia. Liczba szczepionek jest ograniczona.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Panią Joanną Jabłońską – pracownikiem Referatu ds. Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (adres e-mail: joanna.jablonska1@um.krakow.pl; tel.: 12 616 94 97.

 

Dyrektor Wydziału

Polityki Społecznej i Zdrowia

Elżbieta Kois - Żurek

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY