Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zaledwie co dwudziesty uczeń poszedł w poniedziałek szkoły

- Od poniedziałku, 25 maja, uczniowie klas I-III szkół podstawowych mogą wrócić do szkół, w których odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Zainteresowanie jest jednak znikome – pomimo wcześniejszych deklaracji, wedle których rodzice 12 proc. uczniów wyrazili chęć powrotu ich dzieci do szkół, z zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej skorzystało w poniedziałek zaledwie 875 uczniów, czyli 5 proc. Odmienna sytuacja jest w przypadku przedszkoli, z oferty których skorzystało 25 maja o ponad 700 dzieci więcej niż w minionym tygodniu – było to 1970 dzieci, czyli 11,5 proc. – informuje Ewa Całus, dyrektorka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Fot. Portal Edukacyjny
Portal Edukacyjny
SZKOŁY PODSTAWOWE
 • Dyrektorzy szkół podstawowych w minionym tygodniu przygotowywali się do przywrócenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych od 25 maja. Oprócz zajęć w formie stacjonarnej, od dzisiaj kształcenie jest też prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • W poniedziałek, 25 maja, zajęcia odbywają się w niemal wszystkich samorządowych szkołach podstawowych – tylko jedna placówka spośród 122 złożyła wniosek o zawieszenie zajęć tego dnia w związku z brakiem możliwości zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci.
 • Do klas I-III w samorządowych szkołach podstawowych w Krakowie uczęszcza w sumie 17 206 uczniów. 25 maja do szkół powróciło jednak jeszcze mniej uczniów, niż było to wstępnie deklarowane przez ich opiekunów – w ubiegłym tygodniu 2081 rodziców (12 proc.) deklarowało chęć wysłania dzieci do szkół w poniedziałek, 25 maja. Dziś w zajęciach uczestniczyło jednak zaledwie 875 uczniów (5 proc.).
 • Liczba dzieci w szkołach podstawowych, które wzięły udział w zajęciach stacjonarnych 25 maja przedstawia się następująco:
  • w 2 szkołach – w zajęciach uczestniczyło powyżej 30 uczniów,
  • w 8 szkołach – pomiędzy 20 a 29 uczniów,
  • w 23 szkołach – pomiędzy 10 a 19 uczniów,
  • w 70 szkołach – pomiędzy 1 a 9 uczniów,
  • w 7 szkołach – żaden uczeń nie uczestniczył w zajęciach.
PRZEDSZKOLA
 • W poniedziałek, 25 maja, zajęcia są prowadzone w niemal wszystkich samorządowych placówkach wychowania przedszkolnego – otwarte są 153 spośród 154 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (w tym ośmiu oddziałów specjalnych i dwóch oddziałów przedszkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczych).
 • W sumie do samorządowych przedszkoli w Krakowie uczęszcza 17 216 dzieci. W minionym tygodniu niewiele ponad 7 proc. rodziców zdecydowało się wysłać dzieci na zajęcia przedszkolne. W tym tygodniu widać znaczący wzrost – 11,5 proc. rodziców zdecydowało się na powrót dzieci do przedszkoli (1970 dzieci).
 • Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 18 maja przedstawiała się następująco:
  • przedszkoli – powyżej 30 dzieci,
  • 29 przedszkoli – pomiędzy 20 a 29 dzieci,
  • 56 przedszkoli – pomiędzy 10 a 19 dzieci,
  • 46 przedszkoli – pomiędzy 1 a 9 dzieci,
  • 6 przedszkoli – żadne dziecko nie uczestniczy w zajęciach, 
  • przedszkoli specjalnych – w sumie 10 dzieci,
  • wczesne wspomaganie rozwoju – 30 dzieci.
MŁODZIEŻOWE DOMY KULTURY
 • Od 18 maja wznowiona została także działalność młodzieżowych domów kultury. Ich pracownicy będą prowadzić zajęcia pozaszkolne w zależności od zainteresowania rodziców, z wykluczeniem zajęć, których uczestnicy są narażeni na bezpośredni kontakt (np. sztuki walki czy samoobrona). Zajęcia będą prowadzone także w formie zdalnej.
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
 • Działają wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które prowadzą działalność zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej – m.in. w formie telefonów wsparcia, z których mogą korzystać mieszkańcy Krakowa.
BEZPIECZEŃSTWO
 • Dyrektorzy przedszkoli i szkół na bieżąco dokonują zakupu środków niezbędnych do zapewnienia ochrony osobistej nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.
 • Oprócz przygotowywania się pracowników przedszkoli, szkół i placówek do bezpiecznego przyjęcia dzieci, o kilku zasadach powinni pamiętać także rodzice i opiekunowie:
 1. Nie ukrywaj informacji o stanie zdrowia swojego dziecka, a jeśli czuje się nie najlepiej – niech pozostanie w domu. Nie przyprowadzaj dziecka do przedszkola także wtedy, jeśli w Waszym domu obowiązuje kwarantanna.
 2. Zapewnij maseczkę ochronną, jeśli Twoje dziecko ma powyżej 4 lat. Przypomnij, w jaki sposób prawidłowo ją nosić.
 3. Przypomnij także o podstawowych zasadach higieny – częstym myciu rąk, niedotykaniu oczu ust i nosa, nie podawaniu ręki koleżankom i kolegom, a także zasłanianiu twarzy łokciem podczas kichania i kaszlu.
 4. Każde dziecko ma swoją ukochaną zabawkę, którą chciałoby zabrać do przedszkola. Wytłumacz, dlaczego tym razem nie powinno tego robić, a pluszak lub samochodzik powinien pozostać w domu.
DODATKOWE INFORMACJE
 • Dodatkowe informacje na temat harmonogramu wprowadzanych zmian można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Ponadto, informacje dotyczące funkcjonowania krakowskich przedszkoli, szkół i placówek będą publikowane na bieżąco w Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa. Prosimy równocześnie o śledzenie informacji na stronach internetowych konkretnych jednostek edukacyjnych oraz kontakt z dyrektorami w tym zakresie.
pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2020-05-25
Data aktualizacji: 2020-05-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat