Komunikat w sprawie dotacji dla placówek niesamorządowych

Nawiązując do nieprawdziwych informacji pojawiających się w mediach dotyczących zmniejszenia stawek dotacji dla niesamorządowych placówek wychowania przedszkolnego w Krakowie, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa zapewnia, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wypłata dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki oraz placówek, dokonywana jest na zasadach dotychczas obowiązujących.

Komunikat w sprawie dotacji dla placówek niesamorządowych
Fot. pixabay.com

Dodatkowo należy podkreślić fakt, że na podstawie uchwał podjętych przez Radę Miasta Krakowa placówki niesamorządowe, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne już od wielu lat otrzymują zwiększoną dotację niż ta, która wynika z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Od początku bieżącego roku dla ww. placówek dotacja wynosi:

  • 1 227,31 zł miesięcznie na jedno dziecko w przedszkolu publicznym zamiast gwarantowanych 1 022,76 zł ustawowych,
  • 869,35 zł miesięcznie na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym zamiast gwarantowanych 767,07 zł ustawowych,
  • 613,66 zł miesięcznie na jedno dziecko w publicznym punkcie przedszkolnym zamiast gwarantowanych 511,38 zł ustawowych,
  • 664,79 zł miesięcznie na jedno dziecko w niepublicznym punkcie przedszkolnym zamiast gwarantowanych 409,10 zł ustawowych,
  • 709,22 zł miesięcznie na jedno dziecko w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej zamiast gwarantowanych 591,02 zł ustawowych,
  • 502,37 zł miesięcznie na jedno dziecko w oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej zamiast gwarantowanych 443,27 zł ustawowych.

Wysokość dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Kraków na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym w niesamorządowych jednostkach systemu oświaty w styczniu, lutym i marcu br. została wypłacona wg ww. stawki. Również w kwietniu zostanie wypłacona dotacja na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym w pełnej wysokości, mimo że placówki te są zamknięte.

Zmianie uległy tylko zasady (nie stawki) wypłaty dotacji dla niepublicznych szkół policealnych oraz niepublicznych szkół dla dorosłych. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493), oraz rozporządzeniem zmieniającym z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 564) dotacja za okres od 1 marca 2020 r., przysługuje na każdego ucznia, który w lutym 2020 r. spełnił warunek uczestnictwa w min. 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY