Informacja w sprawie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021

Poniżej informacja skierowana przez Wydział Edukacji UMK do dyrektorów szkół w sprawie składania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021.

Informacja w sprawie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021
Fot. pixabay.com

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków,

W związku z przepisami zawartymi w § 11a ust. 1 rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z dnia  20 marca  2020 r.  w sprawie  szczególnych  rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.493 z późn. zm.), umożliwiającymi organom jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania podejmowanie czynności określonych w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek za pomocą środków komunikacji  elektronicznej  w rozumieniu art. 2 pkt 5  ustawy  z dnia  18 lipca  2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, proszę Państwa Dyrektorów o składanie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021 w formie elektronicznej, tj. w formie skanu z adnotacją, że arkusz został zaopiniowany przez radę pedagogiczną oraz przez organizacje związkowe, o których mowa w art. art. 110 ust. 2  ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

Skany wydruku z arkusza Excel pn. Projekt organizacji proszę przesyłać na adres email Wydziału Edukacji: ek.umk@um.krakow.pl

Wraz ze skanem Projektu organizacji proszę przesłać elektroniczną wersję (w formatach Excel, Word lub pdf)  innych dokumentów wymaganych przez organ nadzoru pedagogicznego.

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY