Posiłek w szkole i w domu – limity dla szkół na kwiecień 2020 r.

Poniżej komunikat Witolda Kramarza, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie programu "Posiłek w szkole i w domu" oraz limitów dla szkół na kwiecień 2020 r.

Posiłek w szkole i w domu – limity dla szkół na kwiecień 2020 r.
Fot. pixabay.com

Mając na uwadze obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, w wyniku którego m.in. zawieszone zostały zajęcia w placówkach edukacyjnych nie wskazuję propozycji podziału limitu na miesiąc kwiecień 2020 r.  na posiłki przyznawane na podstawie § 8 uchwały nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania. Limity dla poszczególnych szkół i przedszkoli zostaną podane do wiadomości placówek edukacyjnych w przypadku powzięcia informacji o uruchomieniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Witold Kramarz
Dyrektor MOPS w Krakowie

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY