Pismo Dyrektora Magistratu dot. zasad posługiwania się symbolami Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

 Pismo Dyrektora Magistratu dot. zasad posługiwania się symbolami Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
Fot. Portal Edukacyjny

w kontekście zbliżającego się okresu majowych świąt państwowych oraz czerwcowych obchodów Święta Miasta i Flagi Krakowa uprzejmie przypominam o obowiązujących unormowaniach zawartych w zarządzeniu  Nr 1336/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad posługiwania się symbolami Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa oraz zmieniającym je zarządzeniu Nr 906/2019  z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z § 4 ust. 1 ww. zarządzenia nr 1336/2017, flaga i barwy Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa umieszczane są na budynkach i obiektach, a także w innych miejscach, w szczególności dla podkreślenia podniosłego charakteru uroczystości oraz świąt i rocznic państwowych lub miejskich. W ust. 2 zaleca się eksponowanie Flagi Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa w terminach i na zasadach wskazanych w załączniku nr 1 do zarządzenia. Aktualny załącznik wprowadzony zarządzeniem ww. zarządzeniem Nr 906/2019 zawiera kalendarium tegorocznych świąt i wydarzeń.

W załączeniu przesyłam skany wskazanych zarządzeń.

W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, flagami Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dysponuje Wydział Komunikacji Społecznej UMK, proszę kierować wnioski drogą mailową na adres: ks.umk@um.krakow.pl.

 

Załączniki: 1,2, 3, 4.

 

Z poważaniem

 

Marta Nowak

Dyrektor Magistratu

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAULINA DZIKIEWICZ-ROŻNIATOWSKA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY