Komunikat archiwalny

Szkoły mają przerwę, przedszkola zawieszają zajęcia

W Wielki Czwartek rozpoczyna się w szkołach wiosenna przerwa świąteczna, która potrwa do 23 kwietnia – w tym czasie nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. W innej sytuacji są przedszkola – część z nich zamierza zawiesić zajęcia z powodu strajku nauczycieli. Przypominamy, że rodzice mogą w takim wypadku skorzystać z opieki świadczonej w młodzieżowych domach kultury.

Szkoły mają przerwę, przedszkola zawieszają zajęcia
Fot. pixabay.com

W środę, 17 kwietnia zakończył się egzamin ósmoklasisty – w krakowskich szkołach samorządowych napisało go około 5,8 tys. uczniów. Mimo trwającego strajku nauczycieli nie odnotowano żadnych incydentów. Trzeci dzień egzaminu ósmoklasisty, podczas którego uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z języków obcych, był dla dyrektorów szkół jeszcze większym wyzwaniem organizacyjnym ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia części egzaminu ze słuchu.

W środę, z powodu strajku nauczycieli, zajęcia były zawieszone w 70 szkołach, przedszkolach i placówkach. Od 18 kwietnia do 23 kwietnia wypada wiosenna przerwa świąteczna i w szkołach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. W innej sytuacji są placówki przedszkolne, które działają bez przerwy.

Co najmniej 34 szkoły i przedszkola, z powodu strajku nauczycieli, zawieszą zajęcia w czwartek, 18 kwietnia. Przypominamy, że dyrektorzy mogą wystosować wnioski także później (w reakcji na zmieniającą się sytuację w danej szkole), dlatego informacje o bieżącej sytuacji w swojej placówce najlepiej uzyskać u jej dyrektora.

Tutaj do pobrania lista szkół, przedszkoli i placówek, w których zostały zawieszone zajęcia w czwartek, 18 kwietnia.

 

Rodzice, którzy nie są w stanie zapewnić przedszkolakom całodziennej opieki, mogą przyprowadzić je do jednego z samorządowych domów kultury – tam w godzinach od 8.00 do 17.00 czekają wykwalifikowani opiekunowie, którzy prowadzą zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości danej grupy wiekowej. W MDK-ach odbywają się różnorodne zajęcia (teatralne, muzyczne, artystyczne itd.). Zachęcamy rodziców do korzystania z tej możliwości i podajemy listę placówek:

Strajk dzień po dniu

Poniedziałek, 8 kwietnia. W Krakowie strajkuje około 90% z 317 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. W 184 szkołach, przedszkolach i placówkach – na wniosek ich dyrektorów – zawieszone są wszelkie zajęcia. Pozostałe strajkujące placówki organizują dla uczniów tylko zajęcia opiekuńczo-świetlicowe. Korzysta z nich co najmniej 2407 uczniów. W szkołach biorących udział w proteście do pracy przystępuje co najmniej 950 nauczycieli (ok. 20% ich ogólnej liczby). Okolice szkół i przedszkoli, parki i galerie są sprawdzane przez dodatkowe patrole straży miejskiej (tak będzie codziennie, do odwołania). Mimo dużej skali strajku nie odnotowano żadnych incydentów ani niebezpiecznych sytuacji.

Wtorek, 9 kwietnia. Z informacji przekazanych przez dyrektorów szkół wynika, że w Krakowie strajkuje 4933 nauczycieli. Na wniosek dyrektorów zajęcia zostają zawieszone w 153 szkołach. W co najmniej 119 przedszkolach, szkołach i placówkach są czynne stołówki.

Środa, 10 kwietnia. Na wniosek dyrektorów zajęcia zostają zawieszone w 143 szkołach, przedszkolach i placówkach. W pozostałych strajkujących szkołach z opieki korzysta prawie 3 tys. uczniów. W co najmniej 94 szkołach działają stołówki (z posiłków w szkole korzysta co najmniej 2,5 tys. uczniów). Rozpoczyna się też egzamin gimnazjalny – w 64 szkołach uczniowie przystępują do części humanistycznej. Nie odnotowano problemów organizacyjnych związanych z niedoborem nauczycieli w zespołach egzaminacyjnych i nadzorujących.

Czwartek, 11 kwietnia. Na wniosek dyrektorów zajęcia zostają zawieszone w 139 szkołach, przedszkolach i placówkach. Pozostałe szkoły, które biorą udział w proteście, zapewniają uczniom zajęcia opiekuńczo-świetlicowe. Dzieci mają zorganizowane wycieczki, wizyty studyjne w AGH, konsultacje z przedmiotów, warsztaty we współpracy z MDK-ami. Egzamin gimnazjalny odbywa się bez zakłóceń.

Piątek, 12 kwietnia. Na wniosek dyrektorów zajęcia zawiesiły 122 szkoły, przedszkola i placówki. W pozostałych strajkujących szkołach odbywały się zajęcia opiekuńczo-świetlicowe, z których skorzystało ponad 3 tys. dzieci. W wielu placówkach czynne były stołówki – obsłużyły one ponad 2,5 tys. uczniów.

Poniedziałek, 15 kwietnia. Na wniosek dyrektorów zawieszone są zajęcia w 78 szkołach, przedszkolach i placówkach (mniejsza liczba niż w poprzednim tygodniu wynika z faktu zwyczajowego zawieszenia zajęć na czas egzaminu w szkołach podstawowych). Do dyspozycji rodziców, już od godzin porannych, pozostają młodzieżowe domy kultury, które przyjmują także dzieci w wieku przedszkolnym. Egzamin ósmoklasisty odbywa się bez incydentów.

Wtorek, 16 kwietnia. Na wniosek dyrektorów zawieszone są zajęcia w 70 szkołach, przedszkolach i placówkach. Szkoły zapewniają opiekę ponad 6,6 tys. uczniów. Ze 123 przedszkoli 30 placówek działa normalnie, przy czym 11 z tych 30 podjęło decyzję o zawieszeniu strajku. Ze stołówek korzysta ponad 4,2 tys. dzieci. Egzamin ósmoklasisty odbywa się bez incydentów.

Środa, 17 kwietnia. Na wniosek dyrektorów zawieszone są zajęcia w 69 szkołach, przedszkolach i placówkach. Egzamin ósmoklasisty odbywa się bez incydentów.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Kobylański
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY