WOLNE TERMINY - 31.01.2019 r. Krakowski Ośrodek Terapii - Kraków - bez nienawiści - List otwarty Prezydenta Miasta Krakowa i zaproszenie na warsztaty dla nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Samorządowych Szkół i Placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

WOLNE TERMINY - 31.01.2019 r. Krakowski Ośrodek Terapii - Kraków - bez nienawiści - List otwarty Prezydenta Miasta Krakowa i zaproszenie na warsztaty dla nauczycieli
Fot. Portal Edukacyjny

Uwaga! DODATKOWA GRUPA 31.01.2019 r.

Dodatkowe szkolenie dla grupy 20 osobowej czwartek godz. 9.00 - 12.00 w KOT ul. Helclów 23a (zapisy w dniu dzisiejszym do godz. 15.00 tylko poprzez e-maila : elzbieta.trojan@um.krakow.pl , o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń, otrzymanie potwierdzenia zwrotnego równoznaczne z udziałem w warsztatach)

 

 

 

Zestawienie wolnych terminów na dzień 29-01-2019r. 

 

 

Szkolenie Kraków - bez nienawiści - KOT ul. Helclów 23a

 

5 miejsc wolnych na 29-01-2019 13:00 - 16:00

2 miejsca wolne na 30-01-2019 13:00 - 16:00

4 miejsca wolne na 01-02-2019 13:00 - 16:00

 

Szkolenie Kraków - bez nienawiści - MCPU  ul.Rozrywka 1

47 miejsc wolnych na 29-01-2019 09:00 - 12:00

51 miejsc wolnych na 29-01-2019 13:00 - 16:00

32 miejsca wolne na 30-01-2019 09:00 - 12:00

35 miejsc wolnych na 30-01-2019 13:00 - 16:00

25 miejsc wolnych na 31-01-2019 09:00 - 12:00

34 miejsca wolne na 31-01-2019 13:00 - 16:00

11 miejsc wolnych na 01-02-2019 09:00 - 12:00

54 miejsca wolne na 01-02-2019 13:00 - 16:00

Informacja z poprzedniej aktualności (https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/226949,1812,komunikat,krakow_-_bez_nienawisci_-_list_otwarty_prezydenta_miasta_krakowa_i_zaproszenie_na_warsztaty_dla_nauczycieli___pilne.html):

realizując intencję Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego zawartą w Liście otwartym do Dyrektorów, Nauczycieli, Wychowawców, Wydział Edukacji zaplanował następujący harmonogram działań w obszarze przemocy w szkole. Wszystkie propozycje są dobrowolne, a do współpracy zapraszamy chętne osoby:

I etap (interwencyjny) –

  • warsztaty mające na celu wsparcie nauczycieli realizowane przez Krakowski Ośrodek Terapii (od 29 stycznia br. do 1 lutego br.);
  • Krakowski Tydzień Dobrego Słowa – jego celem będzie dzielenie się dobrymi praktykami stosowanymi w Państwa jednostkach, o propozycjach działań będziemy informować w przyszłym tygodniu (od 4 -8 lutego br. )

II etap (systemowy) –

realizacja w kolejnym roku szkolnym kompleksowej kampanii społecznej, która przygotowana będzie wspólnie przez specjalistów i naukowców, zachęcamy
do włączenia się w prace nad kampanią.

 

 

Zapraszam dyrektorów i nauczycieli do wzięcia udziału w warsztatach poświęconych obszarowi przeciwdziałania mowie nienawiści w naszych szkołach
i placówkach. Zapisy na warsztaty odbywają się w formie elektronicznej, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty te będą się odbywały w dwóch lokalizacjach tj. w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii” w Krakowie. Szczegółowy harmonogram poniżej:

godziny

29 stycznia 2019 r.

30 stycznia 2019 r.

31 stycznia 2019 r.

1 lutego 2019 r.

9.00 – 12.00

MCPU  ul.Rozrywka 1

- 60 osób

 

KOT ul. Helclów 23a

- 20 osób

MCPU ul.Rozrywka 1

- 60 osób

MCPU ul.Rozrywka 1

- 60 osób

MCPU  ul.Rozrywka 1 - 60 osób

 

KOT ul. Helclów 23a

- 20 osób

13.00 –16.00

MCPU  ul.Rozrywka 1

- 60 osób

 

KOT ul. Helclów 23a

- 20 osób

MCPU ul.Rozrywka 1

- 60 osób

 

KOT ul. Helclów 23a

- 20 osób

MCPU ul.Rozrywka 1

- 60 osób

 

KOT ul. Helclów 23a

- 20 osób

MCPU  ul.Rozrywka 1 - 60 osób

 

KOT ul. Helclów 23a

- 20 osób

 

Uwaga!

Ze względu na krótki termin do rozpoczęcia warsztatów proszę, aby zgłoszenia do udziału w jednym z wybranych terminów warsztatów dokonać najpóźniej do 28 stycznia 2019 r. do godz. 15.00 poprzez wybór odpowiedniej grupy  w module  „Organizacja Szkoleń” dostępnym w Platformie Edukacyjnej, gdzie również zamieszczona jest informacja o lokalizacjach oraz godzinach rozpoczęcia warsztatów dla poszczególnych grup.

 

Proszę o niezgłaszanie tego samego nauczyciela w różnych terminach!!! Takiego zgłoszenia nie da się usunąć z systemu!!!

 

Uprzejmie przypominam, że dostęp do modułu organizacja szkoleń  przyznaje szkolny administrator systemu (Dyrektor Szkoły).

 

O zakwalifikowaniu się na warsztaty świadczy status potwierdzenia kwalifikacji na szkolenie (TAK), który należy sprawdzić w systemie Platforma Zarządzania Oświatą.

 

Osobą do kontaktu w kwestiach organizacyjnych szkolenia jest Pani Paulina Dzikiewicz-Rożniatowska/Agata Klecka, tel. 12 616 – 5147 i 12 616 – 5202, e-mail: paulina.dzikiewicz-rozniatowska@um.krakow.pl i agata.klecka@um.krakow.pl

 

Z wyrazami szacunku,

 

Ewa Całus

Dyrektor Wydziału Edukacji

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAULINA DZIKIEWICZ-ROŻNIATOWSKA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także