Dotyczy zgłaszania pracowników szkół do dyżuru porządkowego w trakcie wyborów do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 21 października 2018 r.

Kierujący

samorządowymi jednostkami organizacyjnymi

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zgłaszania pracowników szkół do dyżuru porządkowego w trakcie wyborów do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 21 października 2018 r. i w przypadku wystąpienia II tury wyborów w dniu 4 listopada 2018 r. informuję, że termin zgłaszania ww. pracowników został przedłużony do dnia 3 października 2018 r.

Dotyczy zgłaszania pracowników szkół do dyżuru porządkowego w trakcie wyborów do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 21 października 2018 r.
Fot. Portal Edukacyjny

Zgłoszenie po tym terminie skutkować będzie brakiem technicznych możliwości  ze strony Urzędu Miasta Krakowa spisania umów i zawarcia umów-zleceń z wytypowanymi pracownikami.

Przypominam, że zabezpieczenie lokalu wyborczego oraz odpowiednich warunków pracy Obwodowym Komisjom Wyborczym jest ustawowym obowiązkiem Prezydenta Miasta Krakowa a wymóg bezpłatnego udostępnienia pomieszczeń gminnych jednostek na  siedziby obwodowych komisji wyborczych zobowiązuje Państwa m.in. do zapewnienia odpowiedniego dozoru.

Zgłoszenie przyjmowane są drogą elektroniczną (malgorzata.bochenek@um.krakow.pl tel. 12 6161524 lub malgorzata.rajczyk@um.krakow.pl tel. 12 6166097), w formie skanów dokumentów wypełnionych przez wytypowanych przez Państwa pracowników:

  1. wykazu pracownika/pracowników, zgodnie z zał. nr 1 (z podpisem kierującego placówką),
  1. oświadczenia dla celów podatkowych oraz ubezpieczenia, zgodnie z zał. nr 2
  2. druku ZZA,zgodnie z zał. nr 3.

Podpisanie umów oraz dostarczenie oryginałów ww. dokumentów odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, w okresie 17-19 października br., o czym wyznaczeni pracownicy zostaną powiadomieni telefonicznie.    

 

Z wyrazami szacunku

z up. Prezydenta Miasta Krakowa

Piotr Bukowski

Koordynator wyborczy UMK     

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAULINA DZIKIEWICZ-ROŻNIATOWSKA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY