AKTUALIZOWANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH SIO WG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2018 R.

AKTUALIZOWANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH SIO WG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2018 R.
Fot. Portal Edukacyjny

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Przedszkoli, Szkół i Placówek

prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

oraz inne osoby prawne lub fizyczne

                                                                             

 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa informuje, że dane w Systemie Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2018 r., będą gromadzone w pełnym zakresie wynikającym z Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.).

Dane powinny być wprowadzone przy pomocy programu, oznaczonego jako wersja 3.25, przygotowanego przez Centrum Informatyczne Edukacji MEN. Aktualną wersję programu należy pobrać ze strony: https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/sio-programy-do-pobrania/

Instrukcja techniczna obsługi programu oraz instrukcja merytoryczna wprowadzania i przekazywania danych SIO znajduje się na stronie https://cie.men.gov.pl/ w zakładce System Informacji Oświatowej – Centrum pomocy SIO – Instrukcje.

Dane zgromadzone w sprawozdaniu Systemu Informacji Oświatowej, według stanu
na dzień 30 września 2018 r., bezpośrednio wpływają na kwotę części oświatowej subwencji ogólnej naliczonej dla miasta Krakowa na rok 2019.

Przypominam Państwu Dyrektorom szkół i placówek samorządowych, że zgodnie z § 5 pkt 5a załącznika do Uchwały Nr LXXXVII/2127/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, terminowość i rzetelność sprawozdawczości wpływa na ustalenie wysokości dodatku motywacyjnego.

Przypominam Państwu Dyrektorom szkół i placówek niesamorządowych, że zgodnie z art. 33 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203), jednym z warunków przekazania dotacji na przyszły rok budżetowy jest wprowadzenie danych do Systemu Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30 września roku bazowego. Dane te stanowią podstawę do określenia podstawowej kwoty dotacji oraz wskaźnika zwiększającego.

Ustawowy termin złożenia sprawozdania upływa z dniem 3 października 2018 r. (środa). Wydruk zestawienia zbiorczego, podpisany przez Dyrektora Szkoły, należy złożyć w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18 (Dziennik podawczy Wydziału Edukacji – parter, stanowisko nr 8), a wersję elektroniczną sprawozdania (plik o rozszerzeniu exp) przesłać drogą e-mailową na adres: sio@um.krakow.pl

 

 

 

DYREKTOR WYDZIAŁU

Anna Korfel-Jasińska

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY