REALIZACJA PROGRAMU „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” – LIMITY DLA SZKÓŁ NA SIERPIEŃ 2018 R.

Realizując zapisy § 8 uchwały nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania informuję,

REALIZACJA PROGRAMU „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” – LIMITY DLA SZKÓŁ NA SIERPIEŃ 2018 R.
Fot. Portal Edukacyjny

że łączna liczba dzieci i uczniów możliwych do objęcia pomocą w formie posiłków, przyznawanych na podstawie decyzji dyrektora szkoły lub przedszkola w sierpniu 2018 r. wynosi 29 osób.

     Ze względu na okres wakacyjny oraz fakt, że niewiele placówek prowadzi dożywianie w tym okresie MOPS Kraków nie proponuje podziału limitu na poszczególne szkoły czy przedszkola. Placówki edukacyjne, które prowadzą dożywianie w okresie wakacji  i chciałyby objąć dzieci czy uczniów pomocą w postaci posiłków na podstawie decyzji dyrektora szkoły mogą wnioskować o przyznanie limitu – informacje w tym zakresie należy kierować na adres e-mail: dm@mops.krakow.pl. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu.

Z poważaniem,

/-/ Witold Kramarz

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Tagi: pomoc, MOPS

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAGDALENA WILK
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY