Środki przeznaczone na specjalną organizację nauki i metod pracy w szkołach ogólnodostępnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych ogólnodostępnych, 1 stycznia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie nie mniejszej niż w subwencji oświatowej. Nowe zasady zawarte są w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203).

Środki przeznaczone na specjalną organizację nauki i metod pracy  w szkołach ogólnodostępnych
Fot. Portal Edukacyjny

EK-06.3021.100.2018                                                                                                Kraków, 5 lipca 2018 r.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy samorządowych

szkół i placówek oświatowych ogólnodostępnych                                                                                    

 

Dotyczy: Środków przeznaczonych na specjalną organizację nauki i metod pracy w szkołach ogólnodostępnych             

W związku z przeprowadzoną przez Wydział Edukacji UMK analizą planów finansowych szkół ogólnodostępnych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdział 80149, 80150 i 80152) przypominam, że wydatki ponoszone z ww. rozdziałów powinny być wydatkami bezpośrednio związanymi z realizacją orzeczeń.

W związku z powyższym proszę Państwa Dyrektorów o wnikliwą analizę i wystąpienie o dokonanie stosownych zmian w planach finansowych jednostek.

W załączeniu ponownie przekazuję Państwu link do informacji ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie stosowania art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

Z poważaniem,

DYREKTOR WYDZIAŁU

/-/ Anna Korfel-Jasińska

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY