Projekt „Eko-logiczni – edukacja ekologiczna”

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Miasto Kraków rozpoczyna realizację projektu ekologicznego pn. „Eko-logiczni” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Projekt „Eko-logiczni – edukacja ekologiczna”
Fot. Portal Edukacyjny

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Miasto Kraków rozpoczyna realizację projektu ekologicznego pn. „Eko-logiczni” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Główne cele projektu to:

- budowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych oraz dzieci przedszkolnych,

- upowszechnianie wiedzy o przyczynach zanieczyszczenia powietrza i jego ochronie,

- uwrażliwianie na problem stanu wody i środowiska,

- rozwijanie zachowań proekologicznych, w tym potrzeby stałego monitoringu jakości powietrza.

 

W ramach projektu uczniowie z 25 szkół podstawowych i szkół z oddziałami gimnazjalnymi wezmą udział w:

- zajęciach laboratoryjno-warsztatowych w Zespole Szkół Chemicznych w Krakowie,

- teście wiedzy,

- konkursie proekologicznym,

- wycieczce do Ekospalarni,

- seminarium podsumowującym projekt w krakowskim Magistracie.

Dzieci z 10 samorządowych przedszkoli będą uczestniczyć w zajęciach z zakresu edukacji ekologicznej w formie gier, zabaw i doświadczeń. Ponadto wezmą udział w konkursie plastycznym zatytułowanym „Eko-ludek”. 

Szkoły podstawowe oraz szkoły prowadzące oddziały gimnazjalne nadal mogą zgłaszać zespoły składające się z czterech uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 będą uczniami klasy VIII szkoły podstawowej lub III gimnazjum oraz nauczyciela-opiekuna. Sposób wyboru uczniów określa „Regulamin uczestnictwa w projekcie – Eko-logiczni – edukacja ekologiczna”.

Zgłoszenia w terminie do 11 maja 2018 r. proszę kierować na adres e-mailowy: Dominika.Kaszuba@um.krakow.pl

Zapraszam do udziału!

Z poważaniem,

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

/-/ Magdalena Węgrocka-Szwalec

 

Załączniki:

Regulamin rekrutacji

Zał. nr 1 – oświadczenie dyrektora szkoły dotyczące uczestnictwa w projekcie

Zał. nr 2, zał. nr 3 i zał. nr 4 zostaną przesłane do szkół i przedszkoli zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY