„Maluję Petersburg”. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym konkursie plastycznym „Maluję Petersburg”!

„Maluję Petersburg”. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
Fot. Portal Edukacyjny

Położony w delcie rzeki Newy na terytorium zawierającym ponad 40 wysp, Sankt Petersburg to dawna stolica carskiej Rosji i jeden z najpiękniejszych zespołów architektonicznych świata. Od 2006 r. jest to również miasto partnerskie Krakowa. To właśnie dlatego Gubernator Petersburga Giorgij Połtawczenko zaprasza krakowskie dzieci i młodzież w wieku od 8 do 16 lat do udziału w Międzynarodowym konkursie plastycznym „Maluję Petersburg”!

Organizowany przez władze St. Petersburga od 2016 r. konkurs plastyczny „Maluję Petersburg!” ma na celu rozwijanie u najmłodszych artystycznej wrażliwości, kreatywnego podejścia do tematyki dziedzictwa kulturalno-historycznego, a także promowanie pozytywnego wizerunku miasta St. Petersburg w kraju i za granicą. Od 2018 r. konkurs uzyskał status międzynarodowego, a jego rozstrzygnięcie planowane jest na przełomie listopada i grudnia w czasie kolejnej edycji Międzynarodowego Kongresu „St. Petersburg i Świat Słowiański”.

Na konkurs przyjmowane są prace uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych, wychowanków domów dziecka, innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów kultury itp. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką (farby, kredki, flamastry, ołówek itp.) i w dowolnym formacie nie przekraczającym formatu A2. Na Konkurs nie będą przyjmowane prace wykonane techniką kolażu i aplikacji (wyklejanki), przygotowane przy użyciu programów komputerowych lub przy pomocy osób trzecich.

Do pracy konkursowej powinny być dołączone następujące informacje:

- nazwa obrazu, technika wykonania pracy, (ewentualnie) krótki opis co praca przedstawia;
- nazwisko, imię i wiek uczestnika konkursu;

- państwo, miasto, szkoła, klasa;

- imię i nazwisko dyrektora placówki edukacyjnej bądź nauczyciela uczestnika konkursu;

- telefon kontaktowy (z numerem kierunkowym do danego państwa i miasta) lub adres poczty elektronicznej;

- zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka na udział w konkursie.

Konkurs „Maluję Petersburg!” ma charakter dwuetapowy. Na pierwszym etapie, organizowanym przez Kancelarię Prezydenta Miasta Krakowa – wybieranych jest najlepszych 12 prac, które będą reprezentować nasze miasto. Na drugim etapie – międzynarodowym – wyselekcjonowane prace przesyłane są do St. Petersburga, gdzie biorą udział w wystawie i są oceniane przez profesjonalne Jury złożone z rosyjskich artystów. Jury wybierze po 3 zwycięskie prace w każdej kategorii wiekowej. Organizatorzy przewidują również nagrody specjalne. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w St. Petersburgu.

Zachęcamy uczniów krakowskich szkół do namalowania swoich wizji legendarnego St. Petersburga! Prace plastyczne, wraz z ww. informacjami prosimy w terminie do 15 lipca 2018 r. dostarczyć lub przesłać na adres:

Kancelaria Prezydenta, Biuro Współpracy Zagranicznej (pok. 309)
pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

Osobą do kontaktu z ramienia UMK jest p. Julia Żylina-Chudzik, tel.: 12 616 1576, e-mail: krakow.swiat@um.krakow.pl      

ZOBACZ REGULAMIN KONKURSU [pdf]

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA BATKO
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY