Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W nawiązaniu do spotkania informacyjnego z kadrą kierowniczą oświaty, które odbyło się 2 października br. ponownie przypominam

Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
Fot. Portal Edukacyjny

EK-06.3021.242.2017                                                             Kraków, 15 grudnia 2017 r.

 

Szanowni Państwo                                                                                   

Dyrektorzy

Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych

 

Dotyczy: Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

W nawiązaniu do spotkania informacyjnego z kadrą kierowniczą oświaty, które odbyło się 2 października br. ponownie przypominam, że w Dzienniku Ustaw z 28 sierpnia 2017 r. pod poz. 1621 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem zmieniona została tabela minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz kategorie zaszeregowania niektórych stanowisk.

Ponadto przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. (Dz.U. poz. 1747) z dniem 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 2.100 zł.

W związku z powyższym zobowiązuję Państwa Dyrektorów do przestrzegania ww. przepisów.

 

Z poważaniem,

DYREKTOR WYDZIAŁU

/-/ Anna Korfel-Jasińska

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY