Program Kraków dla Rodziny „N”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół

Informuję, że 2 listopada 2017 r. rozpoczęto przyjmowanie wniosków w ramach programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N” (podjęty uchwałą Nr LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r.).

Program Kraków dla Rodziny „N”
Fot. Portal Edukacyjny

Program skierowany jest do krakowskich rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (rodzinne domy dziecka), prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie. Uczestnicy programu otrzymują plastikowe spersonalizowane karty uprawniające  do korzystania z systemu ulg, zniżek, preferencji i uprawnień.

Kartę otrzymuje każdy uprawniony członek rodziny, z wyjątkiem dzieci w wieku do ukończenia 4 roku życia. Dzieciom tym zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia przyznawane są po okazaniu ważnej Karty przez rodzica.

W związku z tym uprzejmie proszę o rozpowszechnienie wśród rodziców uczniów załączonej informacji na temat programu - kliknij tutaj

Z poważaniem,

/-/ Jan Żądło

Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAGDALENA WILK
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY