Uczeń-obywatel

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XIII EDYCJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO „UCZEŃ – OBYWATEL”

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i nauczyciele szkół krakowskich

     Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego i Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana  zapraszają uczniów krakowskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XIII edycji projektu edukacyjnego „Uczeń – obywatel”.

Uczeń-obywatel
Fot. Portal Edukacyjny

WARIANT I – „Nic o nas bez nas” – adresowany do uczniów klas V i VI szkoły podstawowej.

Projekt przewiduje cykl spotkań i warsztatów poświęconych tematyce samorządu krakowskiego – jego historii i teraźniejszości, obejmuje między innymi zajęcia dotyczące zasad działalności Rady Miasta i Prezydenta, zwiedzanie Pałacu Wielopolskich i spacer szlakiem samorządu krakowskiego. Projekt kończy się konkursem wiedzy o samorządzie. Szczegółowy program oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie projektu.

Zgłoszenia: :
Gabriel Szuster - Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego

30-619 Kraków, ul. Beskidzka 30

tel./fax. 12 425 52 23, tel. 669 407 725

e-mail:  gabriel.szuster@mdkgal.edu.pl

 

WARIANT II  - "Cykl spotkań samorządowych" - adresatem są uczniowie VII klasy szkoły podstawowej oraz II i III klasy gimnazjum.

Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie koordynuje moduł projektu dla klas gimnazjalnych oraz klas siódmych szkół podstawowych pod nazwą ”Cykl spotkań samorządowych”. Na tym etapie projekt przewiduje zapoznanie uczniów ze strukturą i funkcjonowaniem samorządu lokalnego na szczeblu dzielnicowym. Wśród proponowanych form realizacji znajdują się między innymi spotkania z przedstawicielami rady dzielnicy, zaangażowanie w projekty realizowane na terenie dzielnicy, uczestnictwo w sesji Rady Miasta Krakowa.

Zgłoszenia: Teresa Kwinta – Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

Tel. (12) 430-00-15 wew.214

Fax.(12) 430-00-15 wew.226

e-mail: tkwinta@cmjordan.krakow.pl

 

WARIANT III – Moje miasto – moje prawo – adresowany do uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych.

Celem projektu jest zapoznanie uczniów ze strukturami i funkcjonowaniem samorządu na szczeblu lokalnym oraz zasadami tworzenia prawa miejscowego. Spotkania odbywają się w Urzędzie Miasta Krakowa, a ich uczestnicy maja okazję poznać funkcjonowanie Samorządu Krakowskiego w sposób praktyczny m.in. poprzez spotkania z politykami krakowskimi, radnymi, obserwację sesji Rady Miasta itp.

Zgłoszenia: :
Gabriel Szuster - Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego

30-619 Kraków, ul. Beskidzka 30

tel./fax. 12 425 52 23, tel. 669 407 725

e-mail:  gabriel.szuster@mdkgal.edu.pl

 

Zainteresowane szkoły prosimy o przysyłanie czytelnie wypełnionych  kart zgłoszeń w terminie do 22 września 2017 r.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: FRANCISZEK KĘDRA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY