Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych

Informujemy, że w dniu 24 lipca 2017 r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków a firmą POLKOMTEL Sp. z o.o. zawarta została umowa na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych (…).

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych
Fot. Portal Edukacyjny

Kraków, dn. 7 sierpnia 2017 r.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Placówek Oświatowych

 

W związku z powyższym firma POLKOMTEL Sp. z o.o. przejmie świadczenie na rzecz Państwa usług dotychczas dostarczanych przez firmę T-Mobile Polska Sp. z o.o. Uzgodniono, że przeniesienie usług oraz aktywacja w nowej sieci nastąpi w dniu 29 sierpnia 2017 roku. Wiąże się to z obowiązkiem wymiany kart SIM w służbowych telefonach komórkowych.

Wymiana kart SIM prowadzona jest przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie przy ul. Ułanów 9 Dział Organizacyjno - Gospodarczy, pok. 48, tel. 12-617 88 48 lub 660 637 201, w godz. 7-15. Uprzejmie prosimy o odbiór kart osobiście lub przez osoby przez Państwa upoważnione (pisemnie).

 

Małgorzata Mardyła

Dyrektor ZEO w Krakowie

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAGDALENA WILK
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY