Aktualności

Przekazanie listy uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych - edycja  2015/2016.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół

 

 Zgodnie z § 3 ust. 5 Uchwały Nr IX/155/15 Rady Miasta Krakowa
w sprawie szczegółowych warunków wspierania uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”, proszę dyrektorów szkół lub placówek o przekazanie listy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, konkursów oraz turniejów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym w roku szkolnym 2015/2016 (należy dołączyć kopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata, finalisty potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły).

Ubezpieczenie dzieci i młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie szkoły

Szanowni Państwo Dyrektorzy

samorządowych  przedszkoli i szkół

 

W związku z częstymi zapytaniami rodziców dotyczącymi obowiązku ubezpieczenia dzieci i młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie szkoły proszę o zapoznanie się ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej wyrażonego w piśmie do dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

 

 

Zaproszenie do udziału w próbnej ewakuacji Centrum Kongresowego ICE Kraków

Ewakuacja zaplanowana jest na 5 października 2016 r.

WSKAZÓWKI DOT. SPRAWOZDANIA SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ  WG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA br.

WSKAZÓWKI DOT. SPRAWOZDANIA SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA br. (tradycyjne SIO)

Usłysz w hałasie - konferencja dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i poradni psychologiczno - pedagogicznych.

„USŁYSZ W HAŁASIE – ZADBAJ O SŁUCH Najnowsze aspekty diagnostyki, terapii i edukacji” konferencja, która odbędzie się 1 października 2016 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Zaproszenie na wystawę w Muzeum Fotografii pt.  „My(d)lenie oczu”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w załączeniu przekazuję pismo od Pana Marka Śiwca Dyrektora Muzeum Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie  i materiały poświęcone nowo otwartej wystawie w Muzeum Fotografii pt. „My(d)lenie oczu” dotyczącej zagadnień percepcji widzenia i postrzegania rzeczywistości, a także tworzenia obrazów i ich odczytywania. Wystawa zrealizowana została w ramach wieloletniego projektu „Szkoła widzenia” i w dużej mierze została przygotowana z myślą o najmłodszych widzach od przedszkolaków po młodzież gimnazjalną

Impreza na Orientację dla uczniów z samorządów uczniowskich.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych,
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza przedstawicieli samorządu uczniowskiego do udziału w Samorządowej Imprezie na Orientację, która odbędzie się w sobotę 15 października 2016 r. w Lasku Wolskim. Zawody rozpoczną się o godz.10.30. Zbiórka przy pętli autobusowej w pobliżu Ogrodu Zoologicznego.

AKADEMIA KLASY EKSTRA – 23 września 2016 r.

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, że Fundacja Ekstraklasy oraz MKS Cracovia SSA organizuje zajęcia w ramach Akademii Klasy Ekstra dla dzieci w wieku 4 – 11 lat.

   

Zaproszenie na konferencję pn. „ROZWIJANIE UZDOLNIEŃ MATEMATYCZNYCH DZIECI wg programu prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych,

 

Nawiązując do kierowanego do Państwa zaproszenia do udziału w konferencji pn. „ROZWIJANIE UZDOLNIEŃ MATEMATYCZNYCH DZIECI wg programu prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej” planowanej na 23 września (piątek) 2016 r., godz. 17.00, sala Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego pl. Wszystkich Świętych ¾ przypominam jej harmonogram:

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY