Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Szkoły Muzycznej I Stopnia Nr 1 w Krakowie, ul. Pilotów 51,  31-462 Kraków.

Święto Rodziny Krakowskiej 2016

Święto Rodziny Krakowskiej jest już stałym punktem w kalendarz imprez miejskich.

Rozliczenie kosztów za uczęszczanie dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy Miejskiej Kraków uczęszczającego do samorządowego przedszkola specjalnego

Zgodnie z art. 79 a ustawy o systemie oświaty, koszt wychowania przedszkolnego ucznia niebędącego mieszkańcem Gminy Miejskiej Kraków i uczęszczającego do samorządowego przedszkola specjalnego, w tym przedszkola specjalnego wchodzącego w skład zespołu lub placówki, ponosi gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – edycja 2016

Uprzejmie informuję, że zostały ogłoszone przez Wojewodę Małopolskiego wyniki  udzielonego wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

„Książki naszych marzeń” - edycja 2015

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa w dniu 30 grudnia 2015 r.:

(http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/196603,1812,komunikat,dotyczy_realizacji_programu_rzadowego_pn__ksiazki_naszych_marzen_.html)

przypominam Państwu, że do dnia 30 maja 2016 r. jesteście Państwo zobligowani do realizacji działań, które zdeklarowali Państwo zorganizować na terenie szkoły.

„Bądź eco kolego”

Konkurs dla szkół i młodzieżowych domów kultury „Bądź eco kolego”

Zapraszamy zespoły składające się z uczniów klas IV – VI krakowskich szkół podstawowych oraz drużyny młodzieżowych domów kultury do wyjątkowego konkursu „ Bądź eco kolego”, polegającym na zespołowym wykonaniu zwierzaka z materiałów naturalnych i wtórnych podczas trwającego Rodzinnego Pikniku Zwierzaka na Krakowskich Błoniach w dniach 14
i 15 maja 2016 roku.

Krakowskie Spotkania Biegowe - imprezy towarzyszące maratonowi krakowskiemu

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie organizuje szereg imprez towarzyszących przy okazji maratonu krakowskiego (15. PZU Cracovia Mataron).

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek

Akcja

W roku szkolnym 2015/2016 wakacje rozpoczynają się 25 czerwca. To czas najbardziej wyczekiwany przez wszystkich uczniów. Dla tych, którzy pozostaną w mieście proponujemy, podobnie jak w latach poprzednich, przystąpienie do akcji „Lato w szkole”.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY