Aktualności

Konferencja Żywienie w placówkach nauczania i wychowania

Konferencja odbywa się w ramach kampanii "Zdrowe żywienie = mądre myślenie".

Ankieta internetowa w ramach „Badania dostępności i jakości instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 oraz stopnia upowszechniania wychowania przedszkolnego dzieci w województwie małopolskim”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół Podstawowych z oddziałami przedszkolnymi,

Punktów Przedszkolnych

z terenu Gminy Miejskiej Kraków

Konkurs wiedzy o ochronie przeciwpożarowej

Celem konkursu jest nabycie i pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń powodowanych przez pożary, propagowanie bezpiecznych zachowań oraz właściwego postępowania podczas wystąpienia zagrożeń.

Zajęcia międzyszkolne z etyki

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
samorządowych szkół krakowskich

Konferencja Kultura ciszy – aspekty interdyscyplinarne

Konferencja ma charakter teoretyczno-praktyczny, w drugim dniu odbędą się warsztaty, dotyczące metod wykorzystania ciszy w praktyce edukacyjnej, prowadzone przez specjalistów.

Kraków swoim Nauczycielom - życzenia i zaproszenie

Zbliża się dzień Komisji Edukacji Narodowej nazywany też Dniem Nauczyciela.

Słusznie, bo to wyjątkowa okazja, by wyrazić słowa uznania i podziękować wszystkim Nauczycielom za trud kształcenia i wychowania młodych mieszkańców naszego miasta za przekazywanie im wiedzy, motywowanie do poszukiwania swoich pasji oraz wskazywanie życiowych dróg.

Zaproszenie do udziału w ostatniej debacie podsumowującej projekt „Kraków dla Pokoleń”.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ostatniej debacie podsumowującej projekt „Kraków dla Pokoleń”.

„Wyprawka szkolna ” (pobieranie zaliczek, wypłata pomocy oraz sposób rozliczenia),

Została przyznana dla Gminy Miejskiej Kraków pierwsza transza dotacji na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo Dyrektorzy krakowskich szkół, przedszkoli i placówek!

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogiczna, Specjalistyczna Poradnia Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi i Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" zapraszają Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych przez koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia zatrudnionych w wyżej wymienionych Poradniach Specjalistycznych. Szkolenia całkowicie zostały sfinansowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa w ramach wspomagania rozwoju szkół.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY