Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zaproszenie dla Szkół Podstawowych Miasta Krakowa, uczestniczących wcześniej w projekcie #OGARNIAM ŻYCIE

Rusza nabór do kolejnej edycji #OGARNIAM ŻYCIE dla Szkół Podstawowych Miasta Krakowa, będących uczestnikami ubiegłorocznej edycji projektu.

Szanowni Państwo,

Dyrektorki i Dyrektorzy szkół podstawowych!

Z inicjatywy Pana Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa kontynuujemy w Gminie Miejskiej Kraków kampanię #OGARNIAM ŻYCIE. Kampania ma służyć promocji postaw dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne młodzieży oraz wspierać w podejmowaniu działań wzmacniających ich wewnętrzny potencjał. Ubiegłoroczny projekt realizowany we współpracy z miejskimi instytucjami i spółkami Miasta Krakowa stał się inspiracją dla uczniów do realizacji własnych inicjatyw dotyczących czynników chroniących zdrowie psychiczne i fizyczne.

 

Pilotaż okazał się dużym sukcesem i cieszył się Państwa ogromnym zainteresowaniem. Widzimy potrzebę i konieczność promocji działań zachęcających do świadomego i zdrowego stylu życia oraz korzystania z zasobów środowiska zewnętrznego wzmacniających dobrostan młodego człowieka.

Zapraszamy do kontynuowania założeń kampanii w konkursie #OGARNIAM ŻYCIE Z… dla szkół, które już uczestniczyły w działaniach pilotażowych.

Podejmowane działania skierowane są do uczennic i uczniów szkół ambasadorów projektu. Będą one realizowane jako projekty partnerskie, przy wspólnym zaangażowaniu min. dwóch szkół podstawowych. Dobór szkół współpracujących ze sobą będzie się odbywał na zasadzie losowania.

Działania projektowe szkół zakładają udział partnera lokalnego - szkoły samodzielnie wskazują partnera. Partnerem  może być, np. lokalny przedsiębiorca, instytucja.

Efekt współpracy powinien być skierowany do środowiska lokalnego, w którym funkcjonują szkoły.

 

Udział Państwa szkoły w projekcie będzie wymagał:

- złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie. Po złożeniu deklaracji uczestnictwa w projekcie otrzymacie Państwo drogą elektroniczną dokumentację rekrutacyjną.

- wskazania jednej klasy VIII lub VII, która będzie realizatorem projektu

- wyłonienia zespołu koordynacyjnego na terenie szkoły w skład, którego wchodzą uczniowie i nauczyciele

- podpisane dokumenty rekrutacyjne (oryginały wraz z załącznikami) należy przekazać do organizatora

- wersje elektroniczna ww. dokumentów proszę o przekazanie na adres e-mail organizatora: ogarniamzycie@poradnia2krakow.pl 

 

Realizacja projektu powinna opierać się na współpracy i współdziałaniu uczniów obydwu zaangażowanych szkół. Uczestnicy będą koncentrować się na budowaniu pozytywnego klimatu szkoły i społeczności lokalnej jako czynnika chroniącego zdrowie psychiczne i sprzyjającego budowaniu zasobów wewnętrznych.

Uczestnicy dokonają analizy i wykorzystają informacje pozyskane w trakcie wizyt w instytucji partnerskiej.

Wspólnie wypracowane efekty uzyskane w działaniach projektowych powinny być zaprezentowane społeczności szkolnej oraz środowisku lokalnemu.

Wszystkie prezentacje będą brały udział w konkursie, w którym przewidziano nagrody dla Uczniów i Nauczycieli – Opiekunów.

 

Prosimy o złożenie deklaracji uczestnictwa na adres: ogarniamzycie@poradnia2krakow.pl  
z wykorzystaniem załączonego druku - termin: do 6 listopada 2023 r.

 

#OGARNIAM ŻYCIE

Tel: +48797016981

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Kasperowska
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2023-10-24
Data aktualizacji: 2023-10-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź