Aktualności

Pismo Z-cy Skarbnika Miasta ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące realizacji posiłków finansowanych przez MOPS w Krakowie w samorządowych placówkach oświatowych prowadzących stołówki we własnym zakresie.

Zaproszenie do udziału w konkursie

Szanowni Państwo,

 

Informuję, że od 30 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie będzie prowadził nabór wniosków na projekty związane z opracowaniem strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy w tym możliwości realizacji szkoleń i doradztwa w tym zakresie oraz wdrożenie opracowanego programu (jego elementu).

Dofinansowanie do opłat (czesnego) za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek

Uprzejmie informuję, że zostało opublikowane Zarządzenie nr 1506/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków dofinansowania w I półroczu 2017 roku do opłat (czesnego) za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w wakacje

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele,

zbliża się najbardziej oczekiwany przez wszystkich czas – wakacje. Przed dziećmi
i młodzieżą ponad dwa miesiące odpoczynku. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego będą Państwo życzyli swoim uczniom radosnych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji, spędzonych w gronie najbliższych.

Sprawozdanie z realizacji Uchwały nr LXXXIV/551/93 RMK

Przypomnienie o terminie przesyłania do Wydziału Edukacji sprawozdania z wykonania Uchwały nr LXXXIV/551/93 RMK z dnia 04.06.1993 r. w sprawie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży na terenie przedszkoli i szkół samorządowych w związku z możliwością uzyskiwania przez te placówki dochodów na środki specjalne za I półrocze 2017 r.

Zasady darmowej komunikacji dla uczniów !

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa ulga obowiązuje od 1 września do 30 czerwca.

 OGŁOSZENIE KONKURSU

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 124, ul. Weigla 2 w Krakowie

 

Wyprawka szkolna 2017 - projekt uchwały i rozporządzenia

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, W załączeniu przekazujemy pismo Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Pana Witolda Kramarza dotyczące wyprawki szkolnej 2017 r.

NIE JESTEŚ SAM - uroczyste wręczenie certyfikatów

Szanowni Państwo,

w ostatnich dniach zakończyła się II Edycja realizowanego przez Gminę Miejską Kraków projektu pilotażowego ,,NIE JESTEŚ SAM – wsparcie nauczyciela w pracy z uczniem z problemami psychicznymi i zaburzeniami emocjonalnymi’’.

Sposób rozliczenia podatku VAT przy wydatkach majątkowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące rozliczenia podatku VAT przy wydatkach majątkowych.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY