Aktualności

Dotyczy: uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków do samorządowych przedszkoli

Dyrektorzy samorządowych przedszkoli

Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów w Małopolsce

Szanowni Państwo,

            Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych wraz z nauczycielami do udziału w bezpłatnych targach edukacyjnych Festiwal Zawodów w Małopolsce. Celem Festiwalu Zawodów, których w 2018 r. odbędzie się już szósta edycja jest umożliwienie małopolskiej młodzieży zapoznanie się z ofertą kształcenia zawodowego, zmianami jakie zachodzą w sferze gospodarki oraz technologiami, które będą stanowić o przyszłości naszego regionu. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie.

Rekrutacja na szkolenie z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń została zakończona

Szanowni Państwo,

                uprzejmie informuję, że rekrutacja na szkolenie z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń dla osób zarządzających samorządowymi szkołami i placówkami edukacyjnymi, które odbędzie się 19.01.2018 r. została zakończona.

Sprawozdanie z otrzymanych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół i Placówek

Zwracam się z prośbą o wypełnienie załączonej tabeli będącej sprawozdaniem z doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz Rad Pedagogicznych (Załącznik Nr 1 do  Zarządzenia Nr 80/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2017 r. (z późn zm.).

PROGRAM PN. „POZNANIE DAWNYCH KRESÓW WSCHODNICH RZECZYPOSPOLITEJ PRZEZ UCZNIÓW KRAKOWSKICH SZKÓŁ

 EK-03.441.1.2018                                             

  Szanowni Państwo

  Dyrektorzy krakowskich szkół

 

Dotyczy: PROGRAMU PN. „POZNANIE DAWNYCH KRESÓW WSCHODNICH RZECZYPOSPOLITEJ PRZEZ UCZNIÓW KRAKOWSKICH SZKÓŁ”

Szkolenie z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń dla osób zarządzających samorządowymi szkołami i placówkami edukacyjnymi

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Samorządowych Szkół i Placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Realizując postanowienia porozumienia zawartego pomiędzy Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, a Gminą Miejską Kraków  z 25 października 2017 roku dotyczące współpracy w obszarze ochrony przeciwpożarowej –informuję, że 19.01.2018 r. odbędzie się szkolenie dla dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń.

WYNAGRODZENIA KIEROWNIKA AKCJI - ZIMA W SZKOLE -  W 2018 ROKU

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, W związku z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. 2017 poz. 1747) ...

Marsz Żywych 2018 – informacja o naborze uczestników

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do uczestnictwa w „Marszu Żywych 2018”, który odbędzie się w czwartek 12 kwietnia 2018 r.

Plany finansowe na 2018 rok

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, w nawiązaniu do pism Wydziału Budżetu Miasta dotyczących podjętej przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XCI/2374/17 w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 proszę o dostosowanie projektów planów finansowych do ww. uchwały budżetowej...

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY