Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 46 pasujących obiektów:
17 lipca 2015 r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Politechniką Krakowską w sprawie kontynuacji projektu Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego. Umowę podpisali: Katarzyna Cięciak, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Edukacji i Sportu oraz Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak. Porozumienie będzie obowiązywać do końca 2016 r.
25 listopada, w ramach Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego, odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli realizujących programy autorskie KSDZ w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Chętnych zapraszamy do Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej (Budynek Wydziału Architektury II p., s. nr 2) na godz. 9:00.
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza krakowskie szkoły ponadpodstawowe do udziału w programie „Mój świadomy wybór”. Jego celem jest przygotowanie uczniów branżówek, techników i liceów do planowania kariery zawodowej w oparciu o własne zasoby i analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji. Udział w programie jest bezpłatny.
Czym należy kierować się przy wyborze przyszłego zawodu? Na czym polega praca w zawodach mechanicznych i budowlanych?Tego wszystkiego będą mogli dowiedzieć się uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjów które (28 maja, wtorek) przystąpiły do porozumienia o partnerstwie z Zespołem Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowiei Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie dotyczącym wzajemnej współpracy w zakresie szkolnictwa i doradztwa zawodowego.
O szkolnictwie technicznym, doradztwie zawodowym i ofercie miasta z Anną Korfel-Jasińską, zastępcą prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki, rozmawia Beata Klejbuk-Goździalska.
Instytut Turystyki w Krakowie zaprasza do udziału w projekcie „Siła kompetencji”, mającym na celu pomoc osobom zwolnionym lub zagrożonym utratą pracy. W ramach pomocy oferowane są szkolenia, doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, pośrednictwo w znalezieniu nowej pracy oraz elementy dofinansowania wydatków w okresie szkolenia.
Podstawowe informacje o krakowskich technikach i branżowych szkołach I stopnia można teraz znaleźć w jednym miejscu – specjalnym informatorze przygotowanym przez Krakowską Szkołę Doradztwa Zawodowego. Kierunki kształcenia, wyniki egzaminów zawodowych i matur, a także cechy wyróżniające każdą placówkę – od tego warto zacząć zapoznawanie się z ofertą kształcenia zawodowego w naszym mieście.
Rozpoczął się ostatni tydzień półkolonii, na które miasto zaprosiło dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Różnego rodzaju zajęcia sportowe, rekreacyjne, a także doradztwo zawodowe, zajęcia informatyczne oraz rewalidacyjne i integracyjne, a przede wszystkim bezpiecznie i radośnie spędzony czas pod dobrą, profesjonalną opieką – tak wygląda druga edycja akcji „Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami”.
Stypendia, płatne staże, laptopy na własność, indywidualne doradztwo zawodowe i szansa na normalne życie. Ruszyła rekrutacja telekariery, nowatorskiego programu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oddechowo i krążeniowo z Małopolski.
data: 28 maja, wtorek godz.: 12:00 miejsce: Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5 (sala nr 12) Serdecznie zapraszamy na uroczystość podpisania porozumienia o partnerstwie między wybranymi szkołami podstawowymi i gimnazjami, a Zespołem Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie i Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie dotyczącego wzajemnej współpracy w zakresie szkolnictwa i doradztwa zawodowego . Uroczystość odbędzie się w najbliższy wtorek (28 maja) o godz. 12:00 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta (al. Mickiewicza 5, sala nr 12). Dokument podpiszą dyrektorzy: Gimnazjum nr 14 w Krakowie, Gimnazjum nr 51 w Krakowie, Gimnazjum TSSP w Krakowie, Publicznego Gimnazjum w Krzeszowicach, Szkoły Podstawowej nr 1 w Krakowie, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie. W uroczystości udział wezmą m.in. przedstawiciele władz miasta i Kuratorium Oświaty. Po podpisaniu porozumienia goście zwiedzą pracownie mechatroniczne i samochodowe Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, którego siedziba znajduje się w sąsiedztwie ZSM nr 1 (ul. Krupnicza 42a).