Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 871 pasujących obiektów:
W środę (20 października) radni zapoznali się z projektem uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej.
W Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona aktywnej integracji młodych ludzi w ramach europejskiego projektu „Obserwatorium Władz Lokalnych w Zakresie Aktywnej Integracji Społecznej (LAO)”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.
W Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona aktywnej integracji młodych ludzi w ramach europejskiego projektu „Obserwatorium Władz Lokalnych w Zakresie Aktywnej Integracji Społecznej (LAO)”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.
Przy ul. Krakusa 8 mieści się siedziba nowego partnera projektu „Pora na aktywność” - Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo. Fundacja prowadzi tutaj Klub Integracji Społecznej dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, chcących zaktywizować się zawodowo i społecznie. W Klubie można korzystać z pomocy i wsparcia psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego. Organizowane są szkolenia komputerowe, konwersacje z języka angielskiego, warsztaty fotografii z  obróbką cyfrową zdjęć, a przede wszystkim nauka aktywnego  poszukiwania pracy.
Podczas dzisejszej (18 listopada, środa) sesji radni zapoznają się z projektem uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2016 r.
Konferencja dla pracowników i studentów szkół wyższych, warsztaty, dzień sportu oraz impreza wiosenna znalazły się w programie XI Krakowskich Dni Integracji, które potrwają w Krakowie od 16 do 20 kwietnia.
Radni z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2019 r.
Fundacja Rozwoju i Terapii „Moja Przestrzeń” zaprasza rodziców na szkolenia z zakresu integracji sensorycznej dziecka. Pierwsze spotkanie w ramach szkolenia odbędzie się już w środę, 12 lutego.
Prezydent Krakowa zaprasza mieszkańców oraz organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025. Program określa kierunki działań miasta w obszarze polityki senioralnej.