Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 4233 pasujących obiektów:
Do 18 września w Krakowie trwa 15. spotkanie Sieci Szefów Europejskich Agencji Ochrony Środowiska (EPA Net) organizowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Spotkania EPA Net odbywają się dwa razy w roku. W tym roku pierwsze spotkanie odbyło się w marcu w Bilbao, w Hiszpanii.
15 września w Krakowie rozpoczęło się czterodniowe 15. spotkanie Sieci Szefów Europejskich Agencji Ochrony Środowiska (EPA Net) organizowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Spotkania EPA Net odbywają się dwa razy w roku. W tym roku pierwsze spotkanie odbyło się w marcu w Bilbao, w Hiszpanii.
Dwie nowe inicjatywy Prezydenta Krakowa w zakresie kształtowania środowiska będą przedmiotem dzisiejszej (6 października) sesji Rady Miasta.
Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprasza do udziału w projekcie  „Sport i Środowisko - najlepsze praktyki". Organizatorami akcji są: Fundacja RECAL, TAFISA - Światowa Organizacja Sportu dla Wszystkich, Ministerstwo Sportu i Turystyki. Inicjatywa promuje działania proekologiczne w połączeniu z aktywnością sportową. Projekt dedykowany jest głównie dla Szkół Mistrzostwa Sportowego, placówek oświatowo-dydaktycznych o profilu sportowym oraz klubów i sekcji sportowych, które łączą rozwój fizyczny z działaniami edukacyjnymi.
Od 1 sierpnia Małgorzata Mrugała przestała pełnić stanowisko dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska UMK. Do czasu powołania nowego dyrektora, bieżącymi pracami wydziału kieruje Ewa Olszowska-Dej, zastępca dyrektora.
2 sierpnia Prezydent Krakowa mianował Ewę Olszowską-Dej na stanowisko p.o. dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska. Dotychczas pełniła ona obowiązki zastępcy dyrektora tego wydziału.
„Kraków z budową nowego systemu gospodarki odpadami radzi sobie lepiej niż inne polskie miasta" – mówił Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska na zakończenie wizyty w naszym regionie.
MPO Kraków włączyło się do akcji Banku Żywności w Krakowie „Jak nie marnować żywności i chronić środowisko naturalne?". Na dwóch specjalistycznych samochodach, służących do odbioru segregowanych odpadów od krakowian zostały wyeksponowane informacje, zachęcające do niemarnowania żywności.
Rozpoczęły się warsztaty „Szanuj żywność i środowisko naturalne". To jedno z działań projektu „Jak nie marnować żywności i chronić środowisko naturalne?", realizowanego przez Bank Żywności w Krakowie w partnerstwie z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie.
7 kwietnia w Urzędzie Miasta Krakowa gościli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz instytucji Zarządzającej Programem PL 03 – Norweskiej Agencją ds. Środowiska w ramach wizytacji związanej z realizowanym w Krakowie projektem „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie” (Monit-Air).