Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 2019 pasujących obiektów:
Od kilku dni w Krakowie i w wielu rejonach naszego regionu utrzymuje się bardzo wysokie stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu. Sytuacja poprawi się, jeśli zmieni się pogoda i zacznie wiać.
Co zrobić, aby jakość  powietrza była lepsza? To główny temat posiedzenia Komisji ds. Ochrony Krajobrazu i Środowiska Unii Metropolii Polskich. Dwudniowa konferencja pn. „Ocena i programy naprawcze jakości powietrza” zakończy się we wtorek, 3 kwietnia.
Zakończyło się dwudniowe Komisji ds. Ochrony Krajobrazu i Środowiska Unii Metropolii Polskich. 2 i 3 kwietnia w Magistracie radzono, jak skutecznie walczyć o lepsze powietrze.
Zbyt ostrożny, bez żadnych nowych rozwiązań czy uwzględnienia specyfiki Krakowa, z pomysłami na ograniczenie emisji komunikacyjnych, które mogą spowodować skutek odwrotny od zamierzonego, a przy okazji doprowadzić do paraliżu komunikacji miejskiej. Prezydent opiniuje projekt Programu Ochrony Powietrza dla Krakowa, przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego.
Rada Miasta Krakowa będzie miała nową komisję. Decyzję o powołaniu Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza radni podjęli na sesji 26 czerwca.
Komisja Ekologii i Ochrony powietrza rozpoczęła prace. W jej składzie znaleźli się radni: Magdalena Bassara, Krzysztof Durek, Marek Hohenauer, Bogusław Kośmider, Katarzyna Pabian, Edward Porębski, Marcin Szymański, Paweł Ścigalski i Jerzy Woźniakiewicz. Na stanowisko przewodniczącego i wiceprzewodniczącego jednomyślnie rekomendowano Pawła Ścigalskiego oraz Marcina Szymańskiego.
Głównym tematem pierwszego powakacyjnego posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska był Antysmogowy Program Przyspieszenia. Do roku 2017 kompleksowo wyznacza on  wyznacza podstawowe zadania dla gminy w celu poprawy stanu jakości powietrza.
Dwoma tematami zajęli się radni podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Informacją Prezydenta Miasta Krakowa na temat Gminnego Programu Działań dla Poprawy Jakości Powietrza oraz projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łagiewniki".
Radni z Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza zapoznali się z informacjami prezydenta na temat ekologicznych środków transportu publicznego oraz wykorzystania funduszy unijnych dla poprawy powietrza w Krakowie. Unia Europejska na rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach przeznaczyła 2 299 183 655 euro.
Czy zmywanie ulic pomaga poprawić jakość powietrza w Krakowie? – na to pytanie starają się odpowiedzieć uczestnicy eksperymentu organizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie we współpracy z Politechniką Krakowską oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie. Akcja odbywa się od 15 do 17 kwietnia.