Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" - limity na kwiecień 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przesyła propozycję podziału limitu na miesiąc kwiecień 2024 – wykaz szkół, wraz z szacowaną liczbą uczniów, którym może być udzielona pomoc w postaci posiłku.

Fot. pixabay.com

Realizując zapisy § 8 uchwały nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania informuję, że łączna liczba dzieci i uczniów, którzy mogą zostać objęci pomocą w formie posiłków przyznawanych na podstawie decyzji dyrektora szkoły lub przedszkola w kwietniu 2024 r. wynosi 360 osób.

załączeniu przekazuję propozycję wstępnego podziału limitu na miesiąc kwiecień 2024 r. - wykaz szkół i przedszkoli, wraz z określoną liczbą dzieci i uczniów, którym może być udzielona pomoc
w postaci posiłku na podstawie decyzji dyrektora. Przy ustalaniu propozycji wstępnego limitu uwzględniono wnioski, jakie wpłynęły z poszczególnych placówek edukacyjnych od początku bieżącego roku szkolnego.

Istnieje możliwość wnioskowania o zmianę proponowanych limitów. Informacje dotyczące zmian wskazanych przez MOPS limitów, tj. zwiększenia lub zmniejszenia limitu, przyznania limitu dla przedszkoli lub szkół, którym wstępnie nie został przyznany proszę przekazywać na adres e-mail: dm@mops.krakow.pl. W przypadku pytań, informacje można uzyskać u Pani Jolanty Michalik-Dobek pod numerem telefonu 12 616 54 41.


Z poważaniem
Witold Kramarz
Dyrektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Twardosz
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2024-03-27
Data aktualizacji: 2024-03-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź