Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

REALIZACJI PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” – LIMIT DLA SZKÓŁ NA PAŹDZIERNIK 2022 R.

Limity

Szanowni Państwo,

realizując zapisy § 8 uchwały nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania informuję, że łączna liczba dzieci i uczniów, którzy mogą zostać objęci pomocą w formie posiłków przyznawanych na podstawie decyzji dyrektora szkoły lub przedszkola w październiku 2022 r. wynosi 302 osoby.

W załączeniu przekazuję propozycję wstępnego podziału limitu na miesiąc październik 2022 r. - wykaz szkół i przedszkoli, wraz z określoną liczbą dzieci i uczniów, którym może być udzielona pomoc w postaci posiłku na podstawie decyzji dyrektora. Przy ustalaniu propozycji wstępnego limitu uwzględniono wnioski, jakie wpłynęły z poszczególnych placówek edukacyjnych we wrześniu 2022 r.

Istnieje możliwość wnioskowania o zmianę proponowanych limitów. Informacje dotyczące zmian wskazanych przez MOPS limitów, tj. zwiększenia lub zmniejszenia limitu, przyznania limitu dla przedszkoli lub szkół, którym wstępnie nie został przyznany proszę przekazywać na adres e-mail: dm@mops.krakow.pl.

Jednocześnie przypominam, że posiłki realizowane na podstawie par. 8 Uchwały nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa przyznane są w szczególnie uzasadnionych przypadkach na podstawie informacji przekazanej przez dyrektora placówki oświatowej i zgodnie z § 8 ust. 7 wskazanej wyżej Uchwały jest to pomoc doraźna i została wprowadzona mając na względzie pojawianie się nagle trudnych sytuacji i możliwość ujawnienia przez dzieci potrzeby zjedzenia obiadu w szkole czy przedszkolu.

Dodatkowo informuję, iż podstawową formą pomocy realizowaną w programie osłonowym dotyczącym udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania zgodnie ze wskazaną wyżej Uchwałą są posiłki przyznawane na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez MOPS. Posiłki przyznawane są pod warunkiem, że:

• dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 200,00 zł,

• dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 1 200,00 zł, ale nie przekracza 1 500,00 zł – pomoc przyznawana jest pod warunkiem zwrotu 50% kosztów posiłku.

Decyzja administracyjna na finansowanie posiłków może być wydana na dłuższy okres czasu np. na semestr czy rok szkolny. Jeśli więc są w Państwa placówce rodziny w trudnej sytuacji finansowej  należy poinformować je o pomocy w formie posiłków przyznawanej przez MOPS.

Przypominam również, że z Programu „Posiłek w szkole i w domu” nie mogą być finansowane posiłki dla dzieci i uczniów obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Informacje dotyczące pomocy w postaci dożywiania dla dzieci i uczniów - obywateli Ukrainy zostały zamieszczone na portalu edukacyjnym:

https://portaledukacyjny.krakow.pl/ogloszenia_dla_dyrektorow_szkol_samorzadowych/263276,2152,komunikat,zapewnienie_posilku_dzieciom_i_mlodziezy_obywatelom_ukrainy_.html

 

Z kim się kontaktować

W przypadku pytań, można kontaktować się:

  • telefonicznie z pracownikiem MOPS p. Jolantą Michalik-Dobek – 12 616 54 41

Z poważaniem,

Witold Kramarz

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Dzikiewicz-Rożniatowska
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2022-09-29
Data aktualizacji: 2022-09-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź