Stan powietrza bardzo dobry bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 dobry #92d050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 #00b050 PM10 - 16,63 µg/m3 PM10 - 8µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-09 23:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-09 23:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-10 00:00 PM10 - 15µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-09 23:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-10 00:00 PM10 - 8µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-09 23:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-09 23:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2020-07-09 23:00
POLECAMY
POLECAMY