Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 22,25 µg/m3 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-31 13:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-31 13:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-31 14:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-31 13:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-31 14:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-31 13:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-31 13:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2020-03-31 13:00
POLECAMY
POLECAMY