Stan powietrza niekorzystny niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 zły 255,0,0 niekorzystny 255,192,0 zły 255,0,0 255,192,0 PM10 - 126,43 µg/m3 PM10 - 122µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-20 03:00 PM10 - 112µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-20 03:00 PM10 - 102µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-20 03:00 PM10 - 113µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-20 03:00 PM10 - 168µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-20 03:00 PM10 - 121µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-20 03:00 PM10 - 147µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-20 03:00
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY