Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 26,38 µg/m3 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-21 14:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-21 14:00 PM10 - 34µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-21 14:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-21 14:00 PM10 - 41µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-21 14:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-21 14:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-21 14:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-20
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY