Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 47,88 µg/m3 PM10 - 49µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-28 02:00 PM10 - 40µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-28 02:00 PM10 - 60µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-28 03:00 PM10 - 56µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-28 02:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-28 03:00 PM10 - 48µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-28 02:00 PM10 - 57µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-28 02:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-27 23:00
POLECAMY
POLECAMY