Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 0,176,80 PM10 - 15,63 µg/m3 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-21 20:00 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-21 20:00 PM10 - 8µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-21 20:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-21 20:00 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-21 20:00 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-21 20:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-21 20:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-20
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY