Stan powietrza zły zły 255,0,0 bardzo zły 192,0,0 niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 niekorzystny 255,192,0 255,0,0 PM10 - 147,71 µg/m3 PM10 - 199µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-16 20:00 PM10 - 311µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-16 20:00 PM10 - 109µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-16 20:00 PM10 - 109µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-16 20:00 PM10 - 127µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-16 20:00 PM10 - 75µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-16 20:00 PM10 - 104µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-16 20:00
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY