Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 0,176,80 PM10 - 16 µg/m3 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-22 13:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-22 13:00 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-22 13:00 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-22 13:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-22 13:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-22 13:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-22 13:00 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-21
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY