Stan powietrza dobry dobry #92d050 dobry #92d050 bardzo dobry #00b050 dobry #92d050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 dobry #92d050 #92d050 PM10 - 22,75 µg/m3 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2020-06-04 02:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2020-06-04 02:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2020-06-04 03:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2020-06-04 02:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2020-06-04 03:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2020-06-04 02:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2020-06-04 02:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2020-06-04 02:00
POLECAMY
POLECAMY