Stan powietrza bardzo dobry bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 dobry #92d050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 #00b050 PM10 - 11,63 µg/m3 PM10 - 7µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-05 11:00 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-05 11:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-05 12:00 PM10 - 12µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-05 10:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-05 12:00 PM10 - 6µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-05 11:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-05 11:00 PM10 - 15µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-05 11:00
POLECAMY
POLECAMY